För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

När det är möjligt för privata vårdföretag att etablera sig där det är som mest lönsamt växer en gräddfil fram på bekostnad av de med störst behov.

Privat hälsocentrals vinst är regionens kostnad

Text: Glenn Berggård

Privata hälsocentraler lokaliseras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning med sämre hälsa inte samma tillgång till hälsocentral. 

Sedan 2009 råder etableringsfrihet för privata hälsocentraler. Det betyder att det inte längre är politiker eller regionens tjänstemän som bestämmer var det ska öppnas nya hälsocentraler. I stället är det fritt fram för privata företag att etablera sig där de själva önskar så länge de uppfyller kraven i den så kallade beställningen som alla regioner har beslutat.

I Norrbotten finns privata hälsocentraler i kommunerna med den yngsta och friskaste befolkningen som Boden, Kiruna, Luleå respektive Piteå kommuner! Befolkningen i kommuner som har en äldre befolkningsfördelning och en större ohälsa har inte alls samma tillgång till fullt bemannade hälsocentraler.

Behovet av hälsocentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata hälsocentralerna på orter som bolagen fritt väljer att etablera sig på.

Gräddfiler växer fram för vissa, kostnaderna skenar och skattemedel samlas på hög i privata företags kassor istället för att möjliggöra sjukvård som ser till varje människas behov.

I dag är det fem stora bolag som äger hälften av de privata hälsocentralerna i Sverige

När det privata kapitalet inte tycker att lönsamheten är tillräcklig lägger de ner. Så skedde i Norrbotten 2013 när över 10 000 patienter i Boden, Luleå och Piteå stod utan hälsocentral och dåvarande landstingets hälsocentraler över en natt fick ta emot anstormningen av alla dessa patienter. 

Regionråd Glenn Berggård
När det är möjligt för privata vårdföretag att etablera sig där det är som mest lönsamt växer en gräddfil fram på bekostnad av de med störst behov.

I år har vi kunnat se att en privat hälsocentral i en annan del av landet gått i konkurs (!) vilket skapat merarbete när över 2300 patientjournaler på papper skall kopieras och distribueras till de hälsocentraler som patienterna listar om sig på. 

Genom att återföra hälsocentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är ett avgörande steg för att skapa en stabil och jämlik hälso- och sjukvård för framtiden.

För att möjliggöra det behöver lagstiftningen ändras så att den fria etableringsrätten för privata direkt skattefinansierade hälsocentraler upphör. Den lagändringen verkar Vänsterpartiet för i Sveriges riksdag.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter