För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Valfrihet och mångfald

Text: Christina Snell Lumio (V) ledamot i regionfullmäktige

Visst låter orden fantastiska.

Men bakom orden ligger en genomtänkt strategi – att flytta skattepengar från det offentliga till privata aktiebolag. Bolag som enligt aktiebolagslagen måste gå med vinst.

Det handlar om en resa från behovsstyrd sjukvård till en affärsmodell med efterfrågestyrd marknadsvård. Ett försäkringsfinansierat system där den som har pengar ska kunna gå före den som har ett större behov.

Detta skifte startade redan i slutet av 1980-talet med avregleringar under borgerliga och socialdemokratiska regeringar. I dag har det tidigare jämlika Sverige blivit alltmer orättvist – klyftorna har ökat mest i hela västvärlden. Idag har Sverige en lägre finansiering av välfärden än våra nordiska grannar liksom flera andra europeiska länder. 

Antalet medborgare med privat vårdförsäkring ökar och de allra flesta bor i Stockholm. Det är i storstäderna som de vinstdrivande bolagen kan tjäna stora pengar. På landsbygden och i Norrlands inland finns inte samma pengar att hämta! 

När vården privatiseras påverkas även vår region. Nätläkarna behandlar enkla åkommor gratis, men fakturerar samtidigt regionen. När fler tecknar en privat försäkring minskar samtidigt resurserna till offentlig sjukvård. Trots detta fortsätter borgarnas mantra om marknaden som en mirakelkur!

Nuvarande skatte- och utjämningssystem måste göras mer jämlikt!

Avskaffa marknadsvården nu!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter