För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Vi behöver bli fler! Satsningar krävs inom många områden för att få fler att flytta till Norrbotten.

Vi behöver bli fler i Norrbotten!

Text: Glenn Berggård

För att klara den gröna omställningen i norr behöver norrbottningar vilja stanna kvar och fler människor flytta till Norrbotten.  Satsningar måste göras på förbättrade arbetsförhållanden, på bostäder till rimliga priser och på infrastruktur och kollektivtrafik.

Att det sker en grön omställning i Norr- och Västerbotten har vi hört under flera år. Att industrin ställer om för att bli fossilfri är helt klart och att det behövs fler anställda är uppenbart. Befolkningen i norr behöver öka med tusentals personer i flera av länets kommuner som en följd av det.

Det som det talas mindre om är att den industriella omställningen och dess behov av fler anställda också leder till ökande behov av välfärd. Det i sin tur leder till ökat behov av fler medarbetare inom den offentliga sektorn, en sektor som redan idag lider av underbemanning inom flera områden i länets kommuner, som t.ex. skolan, omsorgen och vården där stafettlösningar blir allt vanligare för att försöka att hantera problemen.

Det är inte hållbart i längden. Vänsterpartiet förespråkar en annan långsiktig lösning. 

Arbetsförhållanden för befintliga anställda behöver förbättras. Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn runt om i landets kommuner och regioner. Vid den senaste tillsynen i början på 2022 ställde Arbetsmiljöverket krav på Region Norrbotten som de sedan har gjort uppföljning på.

Vänsterpartiets regionråd Glenn Berggård
Vänsterpartiets regionråd Glenn Berggård

Den statliga bostadspolitiken uppvisar stora brister. En del rekryteringar kommer inte till stånd p.g.a att det inte finns några bostäder att flytta till. Möjligheten att få låna till en egen bostad är också begränsad till de tätorter där det finns en fungerande bostadsmarknad. Staten måste ta ett ansvar för att unga hushåll ska kunna ha råd med en egen bostad. Det kan ske antingen genom ett subventionerat hyreshusbyggande eller via en statlig garanti för egnahemslån.

Även infrastrukturen och kollektivtrafiken behöver utvecklas för att vi skall kunna bo på en ort och jobba på en annan, med rimliga uppoffringar för pendlare.

Sammantaget krävs statliga insatser inom ett flertal områden för att möjliggöra de samhällssatsningar som måste till så att regionen kan erbjuda attraktiva boende- och levnadsförhållanden för alla som behövs i den gröna omställningen. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter