För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

En vård för alla – utan galna nedskärningar!

Under hösten har styret i regionen fattat beslut om en rad nedskärningar. Vänsterpartiet förstår att den ekonomiska situationen är svår, men det finns en gräns för vad som kan acceptera. 

I Region Örebro län styr S, C och KD. De har bestämt en budget för regionen som innebär stora nedskärningar, bl.a. 414 miljoner på sjukvården trots en skattehöjning på 75 öre. Bakgrunden till stora det svåra ekonomiska läget är ökade kostnader på grund av inflationen tillsammans med bland annat en kraftig ökning av pensionskostnaderna. Regeringen och Sverigedemokraterna har också vägrat hjälpa regionerna med högre statsbidrag.

-Vi anser att det är möjligt för regionen att gå med underskott några år, menar Rolf Östman, ledamot för Vänsterpartiet i regionfullmäktige och Hälso och sjukvårdsnämnden och som varit med och arbetat fram partiets budgetförslag.

-Prognoserna säger att ekonomin förbättras rejält kommande år, fortsätter Rolf.

Vänsterpartiet menar också att skattehöjningen ska vara permanent. Styret i regionen har antytt att skatten ska sänkas när ekonomin blir bättre.Vänsterpartiets hållning är att nedskärningar som är skadliga för länets invånare, personalen i vården eller sjukvården inte ska genomföras. De kostar betydligt mer än de smakar.

-Bland de beslut som redan fattats har vi protesterat mot bland annat höjningar av patientavgifter och avgifter för hjälpmedel för funktionshindrade, berättar Jessica Carlqvist, regionråd för Vänsterpartiet.

Under 2024 kommer det att fattas fler beslut om nedskärningar. Det pågår en rad utredningar som rör sjukvården i länet.

-Särskilt oroliga är vi för förändringar som påverkar Lindesbergs lasarett och psykiatrin, säger Jessica Carlqvist.

-För Lindesbergs del är det inte bara akutkirurgin utan också förändringar gällande mottagningsverksamheten.

-För psykiatrin ser vi risker med att det blir för få vårdplatser om man satsar ensidigt på öppenvård.

Felprioriteringar i sjukvården kommer drabba Örebroarna
Nedskärningarna som styret i Region Örebro vill genomföra är inte acceptabla enligt Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets budgetförslag innehåller, trots det svåra läget, en rad satsningar.

-Viktigast är nog att arbetsmiljön måste förbättras. Ska vi ha kvar personal och kunna rekrytera nya måste något hända, menar Rolf Östman.

-Det handlar inte bara om arbetstidsförkortning, utan också om personalens möjlighet till inflytande på sin arbetsplats. Det är en önskan som är väldigt tydlig när vi träffar personal och fackliga företrädare”, förklarar Rolf.

Bland satsningarna finns flera som handlar om att öka jämställdheten i länet och i vården.

-Den största bland våra satsningar är en extra lönesatsning på kvinnodominerade och lågavlönade grupper, berättar Jessica Carlqvist.

-Vi vill också se att förlossningen i Karlskoga öppnas snarast så vi har lagt pengar för att göra det möjligt. Ytterligare en satsning är en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor.

-Personligen brinner jag också för våra satsningar inom psykiatrin. Den behöver utvecklas för såväl vuxna som barn och ungdomar”, avslutar Jessica Carlqvist.

En annan större satsning från Vänsterpartiet är att hålla nere taxorna i kollektivtrafiken och utveckla den genom en bättre anropsstyrd kollektivtrafik.

-Det innebär att buss eller taxi inte körs efter tidtabell, utan när det behövs, förkalrar Rolf Östman. Det kan bli en lösning för glesbygden menar vi i Vänsterpartiet. 

-En bättre kollektivtrafik är självklart en viktig miljöfråga, men också en jämställdhetsfråga eftersom det är fler kvinnor än män som utnyttjar den.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter