För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

Från behovsstyrd till marknadsstyrd 

Det var en gång… 

en sjukvård som organiserades solidariskt utifrån behov, inte efter plånbok. Där allas rätt till sjukvård var prioriterad och självklar, så ser det tyvärr inte ut längre.

Vården förändrades snabbt när marknaden släpptes in, den blev inte bara sämre och dyrare, den urholkades och blev ojämlik och orättvis. Idag har vi nätläkarbolag, olika vårdvalssystem, privata sjukförsäkringar och andra marknadslösningar. Privata sjukförsäkringar som ger en gräddfil in i vården för den som har råd, inte för dem med störst behov. Ett uppenbart problem är att vinstdrivande företag använder skattemedel till vinst istället för verksamhet. Ingen annanstans i världen finns ett sådant okontrollerat sjukvårdssystem.

Den så kallade marknadsvården har omvandlat patienterna till handelsvaror som bedöms som mer eller mindre lönsamma. De lönsamma är de som går fort och lätt att behandla – snabbt in, snabbt ut. De andra får regionerna ta hand om, de som är multisjuka och kräver långsiktighet och många insatser. Nätläkarföretagen fokuserar på åkommor såsom; förkylningar, allergier och hudutslag. På grund av detta flyttas resurser från de som har stora vårdbehov över till de med mer lindriga besvär. När marknaden styr vården på detta sätt får den sjuka vänta i vårdköer och behovsprincipen sätts ur spel, nu får inte längre den som behöver mest vård mest hjälp utan minst. 

Vår region har stora svårigheter att rekrytera personal till våra sjukhus och vårdcentraler. Detta visar sig tydligast i de minskade vårdplatserna på sjukhusen som också innebär att fler och allt sjukare patienter söker sig till vårdcentralerna och där längre köer till vård väntar. 

Rapporter och studier tyder på att vården har blivit påfrestande att jobba i, vilket har lett till att barnmorskor och sjuksköterskor väljer att gå ned i arbetstid för att orka fortsätta, det är en tydlig signal om att något är galet. Vänsterpartiet föreslår arbetsförkortningsmodeller för att underlätta, men det är uppenbart att mer förändringar, förstärkningar och nytänkande krävs. Dessa utmaningar måste mötas med politiskt mod.

Det kommer krävas vänsterpolitik! 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter