För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

Investera i regionens personal!

Text: Stefan Nilsson

Under vinterhalvåret har vi vid flera tillfällen i media kunnat läsa om situationen för personalen inom Region Örebro län. Arbetsvillkoren är både orimliga och ohållbara. Det måste bli en ändring på det. Satsa på personalen i vården.

Under hela vintern har vi kunnat följa media i länet om villkoren för regionens anställda. Det är inte bara i en artikel vi kunnat läsa om hur personalen i regionen larmar om brister i arbetsmiljön. Det finns många vittnesmål som beskriver att man inte hinner eller orkar med när scheman inte håller. Hur man känner sig nedvärderad när bemanningsanställda tas in för stora summor pengar. Anställda har beskrivit att det förvisso inte är just monsterlöner man önskar, utan snarare att en högre värdering av arbetet också ska synas i lönekuvertet. Man varnar också för konsekvenserna av att människor inte orkar jobba kvar i vården, vilket kan äventyra patientsäkerheten.

Läget är svårt och allvarligt och man kan undra om det finns någon lösning på det här. Jodå, det gör det absolut. Den är dock inte enkel, men en satsning på personalen är den bästa lösningen och skulle ge effekten att också höja kvaliteten i den vård som regionen erbjuder. Personal som mår bra, har inflytande över arbetet och som stannar kvar med sin kompetens är just det våra patienter behöver mötas av. Det skulle ge våra länsinvånare den vård som dom förtjänar att få.

Regionen själv kommer däremot ha svårt att klara det på egen hand varför staten måste stötta upp sjukvården i landet. Ungefär 20 miljarder kronor är vad som behövs till vårdsektorn för att klara en bra kvalitet. Den sittande (M), (KD), (L)-regeringen under överinseende av (SD) har dock valt att bara skjuta till 6 miljarder kronor.

Geografisk rättvisa i vården

Tillgängligheten till vården är också viktig och ingen ska behöva åka långt för att få tillgång till den. Därför är det viktigt att det inte bara satsas på USÖ utan att regionen också behåller fullvärdiga lasarett i Karlskoga och Lindesberg. Två förlossningar i länet ska också vara målet i en personalsatsning. Omvandlingen till länskliniker i länet har kritiserats tidigare och den kritiken vidhålls av dom som framfört den. När det tidigare fanns självstyre ute i länet på sjukhusen uppfattades det som en bättre och också närmare vård. Det är en verklighet som behöver återställas.

Även den geografiska rättvisan i vården upprätthålls bäst med personalsatsningar. Vänsterpartiet har i regionen under årens lopp presenterat just sådana lösningar men inte fått gehör för dom. En satsning på jämställda löner för den kvinnodominerade vårdpersonalen samt en särskild satsning på dom med den lägsta lönen är nödvändigt för att få människor att känna arbetslust och uppskattning. Ett arbete med att förkorta arbetstiden med bibehållen lön behöver också inledas. Det är på länets akutmottagningar samt förlossningar som det arbetet behöver starta. 

Ett statligt stöd är en viktig förutsättning men det behövs också en regional politik som vågar och vill genomföra förändringar. Det är så vi når en bra kvalitet i vården med en personal som trivs. Det är så vi behåller tre fullvärdiga sjukhus med två förlossningar i länet.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter