För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsvården

Kampen för sjukvårdens personal och mot marknadsvården

Text: Elisabeth Nilesol

Sjukvården i Sverige står inför en påtaglig utmaning när privatisering blir allt mer vanligt förekommande. Jessica Carlqvist, regionråd för Vänsterpartiet i Örebro län, ger sin kritik av denna utveckling och understryker betydelsen av att bevara en jämlik och offentligt finansierad sjukvård som är tillgänglig för alla.

Vänsterpartiets syn på privatisering av sjukvården är tydlig, sjukvård är en grundläggande rättighet som alla invånare ska kunna ta del av. Privatiseringar av sjukvården kan leda till att klyftorna i samhället ökar, där vissa får bättre vård än andra beroende på sin plånboks tjocklek. Kritiken riktas även mot hur privatiseringar ofta sätter vinstintressen före patienternas behov och hur marknadslogiken prioriterar ekonomiska vinningar över mänsklig välfärd.

Förespråkare för privatiseringar hävdar ofta att de kan öka vårdens effektivitet och ge patienter fler valmöjligheter. Men hur påverkar egentligen privatiseringar sjukvårdspersonalen?

Privatisering av sjukvården framställs ofta som lösningen på bemanningsproblem. Trots detta visar verkligheten att privatiseringar kan underminera kvaliteten i sjukvården och skapa osäkerhet för personalen. När privata aktörer kallas in för att lösa bemanningsbrist, då finns pengar till högre löner, men bara för den privata personalen. Det skapar en obalans i arbetsmiljön och en orättvisa när yrkesgrupper inom samma bransch har så markanta löneskillnader, beroende på om de arbetar inom den privata eller offentliga sektorn.

En invändning mot privatisering är att det kan vara utmanande att attrahera personal till den offentliga sektorn. Vad föreslår Vänsterpartiet för att förbättra denna situation?

Vi vill investera i den offentliga sjukvården genom ökad finansiering och förbättrade arbetsvillkor. Det är av yttersta vikt att locka kvalificerad personal till den offentliga sektorn genom att erbjuda schyssta löner, en trivsam arbetsmiljö med personalinflytande. Olika typer av arbetsmetoder passar olika verksamheter, vi tycker att det är viktigt att personalen själva får vara med och jobba fram arbetsmetoder som passar just deras verksamhet. Genom att prioritera det offentligt finansierade skapar vi långsiktighet och stabilitet både för patienter och sjukvårdspersonal.

Politiker på praktik. Jessica Carlqvist menar att det är viktigt att vara ute i verksamheterna och träffa personalen.
Politiker på praktik. Jessica Carlqvist menar att det är viktigt att vara ute i verksamheterna och träffa personalen.

Hur kan vi vända den negativa trenden med privatiseringar och återställa en sjukvård som tjänar hela samhället?

Det krävs en tydlig insats för att visa att det offentligt finansierade alternativet är det bästa alternativet. Genom att belysa framgångsrika exempel på offentlig sjukvård och samtidigt peka på de problem som privatiseringar medför, kan vi övertyga fler om vikten av en stark offentlig sjukvård. Det politiska ansvaret ligger i att försvara det gemensamma välfärdssystemet och se till att sjukvården inte förvandlas till en handelsvara. Att kritisera marknadsvården är en viktig del, då den underminerar principen om att vården ska vara till för människor och inte för vinstintressen.

Sammanfattningsvis framhåller Jessica Carlqvist att sjukvård ska vara till för alla. Genom att stärka den offentliga sjukvården kan man säkerställa rättvisa, hög kvalitet och trygghet. I en tid då privatiseringar ökar blir betydelsen av en sjukvård som prioriterar människors hälsa framför ekonomiska intressen och som strävar efter att förbättra arbetsvillkoren för sjukvårdspersonalen allt viktigare.

5 Vänsterkrav:

1. Bevara offentlig gemensam sjukvård
2. Patientintresse före vinstintresse
3. Bättre arbetsvillkor i sjukvården
4. Ökade investeringar i sjukvård
5. Schyssta löner för sjukvårdspersonal

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter