För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

Regeringens politik skadar sjukvården

Vården måste värderas högre

Vården spelar en avgörande roll i vårt samhälle, men personalen arbetar med orimliga arbetsvillkor, låga löner och underbemanning. Det krävs stark politisk handlingskraft nu för att säkerställa allas framtid.

Belastningen på personal inom välfärden har varit enorm sedan pandemin, men redan innan var den dokumenterat för hög på många håll inom hälso- och sjukvården. Nu måste vi satsa på en hållbar arbetsmiljö – har vi råd att låta bli? Den frågan ställer sig Rolf Östman från Kumla som sitter som ledamot i både fullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län.

Rolf, varför är arbetsmiljöfrågor så viktiga för Vänsterpartiet?

Personal som söker sig bort från Region Örebro län, det är resultatet av en långvarig hög arbetsbelastning, undermålig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi måste ta tag i orsaken och inte bara behandla symptomen.

Som arbetsköpare har Region Örebro län ett ansvar för att arbeta med frågor som rör behovet av återhämtning för personalen och en långsiktig god arbetsmiljö, samt vidta åtgärder när det behövs. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på hur arbetsmiljön idag ser ut för de anställda och vi vill se ett krafttag i frågan.

En del av våra verksamheter pågår dygnet runt, året om. Barn kommer till världen på dygnets alla timmar och akutsjukvården stämplar aldrig ut. Obekväma arbetstider sliter på kroppen och påverkar livet i stort. Vi skulle därför gärna korta arbetstiden på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar och hög personalomsättning, det vill säga på länets akutmottagningar och på förlossningen.

Är arbetstidsförkortning nyckeln till problemet?

Arbetstidsförkortning löser givetvis inte alla problem, och visst finns det utmaningar. Men en rejäl förbättring av arbetsvillkoren skulle underlätta för regionen att rekrytera och behålla personal. En satsning  på personalen tycker vi är helt rätt väg att gå och helt nödvändig – personalen är den viktigaste resursen vi har.

Vi behöver fler människor som väljer att arbeta inom vården och som vill stanna kvar. Det är dags att värdera dessa yrken högre, inte bara i ord utan i pengar. Region Örebro läns ekonomi är förvisso bister och vi har en regering som vägrar tillskjuta de pengar som behövs, men när staten flyr, blir ansvaret vårt. Framtiden ligger i våra händer och det är hög tid att gå från ord till handling.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter