För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

För att stoppa personalflykten från sjukvården krävs det satsningar på både löner och arbetsmiljö.

200 miljoner extra till personalen

Stora besparingar och neddragningar väntar sjukvården de kommande åren. Det är resultatet av högerns politik både nationellt och i Östergötland. Vänsterpartiet föreslår en annan väg där satsningar på personalen står i fokus.

Stängda vårdplatser, brist på sjuksköterskor och enorma kostnader för hyrpersonal är vardag i sjukvården. När ekonomi nu går mot ett underskott på över en miljard i Östergötland så måste de som styr göra ett val, säger Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg när vi träffar honom på tredje våningen i regionhuset i Linköping.

-Vi har länge pekat på att sjukvården är strukturellt underfinansierad. Det har lett till dålig arbetsmiljö, stängda vårdplatser och personalflykt. Det är det som vi betalar priset för nu, säger Emil.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) saknar sjukvården 20 miljarder nästa år. Trots det väljer regeringen att satsa småpengar på sjukvården. Det gör att regionerna hamnar i en situation där valet är att antingen skära ner kraftigt eller öka skatteintäkterna. I Sörmland har de styrande redan aviserat att 700 personer ska bort.

-Situationen i Östergötland är minst lika svår som i Sörmland. Gör vi inget åt den förda politiken här kan vi förvänta oss liknande besparingar från högerstyret här. Det ser vi som en omöjlighet, fortsätter Emil.

Vänsterpartiet har föreslagit en skattehöjning i regionen och när partiet presenterade sin nationella budget så innehöll den kraftiga satsningar på sjukvården. Med de resurserna skulle besparingarna kunna stoppas, menar Emil.

Emil Broberg (V) gruppledare: Vänsterpartiet säger nej till nedskärningar i sjukvården.
Emil Broberg (V) gruppledare: Vänsterpartiet säger nej till nedskärningar i sjukvården.

Men det är inte bara brist på pengar som är problemet. Under förra året valde rekordmånga sjuksköterskor att lämna sin anställning i Östergötland. De främsta skälen är låg lön och bristande arbetsmiljö.

-Det här talar sitt tydliga språk. Vi har en pågående personalflykt. Ska regionen kunna ta sig ur den negativa spiral man befinner sig i så behövs rejäla satsningar på personalen. Det är ett stort fokus på sjuksköterskor. Men vi får inte glömma andra grupper. Regionen måste bli bättre på att ta hand om all personal, säger Emil.

Vänsterpartiet lägger i sin budget nästan 200 miljoner extra på personalen. Här ingår, förutom höjda grundlöner för bristyrken, även en satsning på de ca 2000 anställda med de lägsta lönerna med ett lönepåslag med i snitt 750 kronor per månad.  

  • Östergötland ligger idag i botten när det gäller löner för flera yrkesgrupper. Det är helt orimligt att vi ska vara där. Vi måste se att alla medarbetare är värdefulla, säger Emil.

De grupper som berörs av Vänsterpartiets låglönesatsning är bland annat lokalvårdare, servicepersonal och undersköterskor. 

Att gruppen undersköterskor lyfts fram uppskattas av Peter Nolinge, som är utbildad specialistundersköterska och jobbar i regionens beroendevård. Ett jobb han trivs med.

-Det är ett varierande arbete där mycket kan hända fort och man måste vara på tå, berättar Peter. Inget arbetspass är det andra likt.  Att jobba med abstinensbehandling är en smal nisch som inte finns på så många ställen, det är ett trevligt arbete, säger Peter.

Trots att mycket är bra, finns det saker som kan bli bättre. Peter är oroad över personalförsörjningen och beskriver en situation som präglas av hög personalomsättning och brist på kvalificerad personal.

-Man talar sällan om oss undersköterskor trots att vi är jätteviktiga i vården. Ska vi undvika samma akuta brist på undersköterskor som vi idag har på sjuksköterskor så behövs ett rejält lyft. Ett lyft i synen på det arbete som utförs, men också ett rejält lönelyft, avslutar Peter Nolinge. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter