För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Alla regionanställda med vårdutbildning behövs i sjukvården

Sjukvårdspersonalen är pressad och stressad året runt. Men under sommarmånaderna blir det värre. Problem med semesteruttag och underbemanning är vardagen för många. För Vänsterpartisten Jessica Eek är det därför självklart att gå in och jobba i vården under sommaren. Vänstern i vården träffar Jessica för ett samtal om sjukvårdens bemanning och behovet av att alla med vårdutbildning finns i vården.

Jessica Eek har arbetat som sjuksköterska under många år och i olika roller. Hon är specialistutbildad IVA-sjuksköterska och är sedan årsskiftet tjänstledig från sitt arbete på Universitetssjukhuset i Linköping för politiska uppdrag i region Östergötland. Under sommaren väljer hon dock att gå tillbaka till sin arbetsplats och jobba några veckor.

-Det känns självklart att jag som har en vårdutbildning går in och bidrar till att lösa bemanningsproblematiken under sommaren. Både för min kollegors skull men också för att jag som förtroendevald vill bidra på alla sätt jag kan för att sjukvården ska fungera för medborgarna, säger Jessica.

På IVA där Jessica jobbar var det fullt upp med överbeläggningar i början på sommaren. Men nu har det varit en relativt lugn situation. Men osäkerheten finns där hela tiden. Det kan braka samman om arbetsbördan blir för tung. Inom flera andra delar av vården rapporteras det som tung arbetsbörda och bemanningsproblem. För många går telefonerna varma under sommaren med frågor om möjlighet att jobba extrapass.

-Det är viktigt med ledighet och återhämtning. Jag kan dock tycka att det politiska arbetet stänger ner lite väl länge under sommaren. Jag hinner med att både arbeta i vården och få tillräckligt med semester, fortsätter Jessica.

Alla anställda i regionen med vårdutbildning behövs i sjukvården. Vänsterpartiet vill därför att de med administrativa tjänster även ska arbeta en viss del i verksamheten också, säger Jessica.

Jessica är dock relativt ensam om att ha en vårdutbildning bland regionens politiker. Men i grunden handlar det om att visa ledarskap och ta ansvar menar hon. Alla kan inte jobba i vården men det är möjligt att visa ledarskap på andra sätt. Hon menar att om regionen ska fungera som organisation så måste ledningen arbeta hårdare för att få förtroende från de som jobbar i vården.

-Det rimmar väldigt illa om regionens högerstyre drar åt svångremmen rejält för sjukvården samtidigt som de glider fram på sin egen räkmacka. Jag tänker inte minst på att de låter den politiska organisationen bli dyrare och att regiontopparna låter skattebetalarna stå för deras nya fina förmånsbilar när hundratals miljoner ska sparas i vården, säger Jessica.

När vänsterpartiets förslag till budget presenterades i juni lade man fram en rad besparingar på just den politiska organisationen med sänkta arvoden, fryst partistöd och slopande av förmånsbilar för regiontopparna. Men det var också en budget som innehöll satsningar på vårdens personal i form att pengar till högre löner och bättre arbetsmiljö.

Personalpolitiken är just en fråga som Jessica lyfter fram. Det är där roten till sommarens, och hela årets, bemanningsproblem ligger. Hon menar att HR i regionen skulle behöva decentraliseras och flytta ut i organisationen liksom att cheferna som är närmast verksamheten ska få mer makt att bestämma över lösningar som bidrar till att göra arbetsplatsen mer attraktiv.

En annan hjärtefråga som Jessica lyfter är att det är alldeles för många i regionen som har vårdutbildning som sitter på administrativa tjänster och tappar kontakten med vårdverkligheten. Det vill hon åtgärda.

-Har man en vårdutbildning och jobbar i Region Östergötland så bör  en viss del av arbetet i vårdverksamheten. Det skulle bidra till att lösa en liten del av bemanningsproblematiken. Men det skulle också göra att det finns en starkare koppling mellan vårdvardagen och de beslut som fattas i regionen. Det skulle alla må bra av, avslutar Jessica.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter