För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Galenskap att sparka vårdpersonal

Pengarna är slut och nu blir det nedskärningar i vården, det är beskedet från den moderatledda majoriteten i Region Östergötland. Samtidigt går vården på knäna, köerna växer och personalen är slutkörd. Då kommer M-SD styret och varslar hundratals anställda. Det är orimligt, menar Jessica Eek som är vänsterpartiets ledamot i regionstyrelsen.

Statliga pengar, i form av statsbidrag är en viktig del av finansieringen av vården. Under 2023 har Vänsterpartiet riktat skarp kritik mot regeringen för att statsbidragen är för låga och inte alls täcker de utgifter som regionerna har. För Region Östergötlands del handlar det om drygt en och en halv miljard i underskott för 2023.

 2024 ska vården i Östergötland spara enorma summor. Enligt regionledningen, som gjort klart att det inte är ett alternativ att höja skatten för att klara ekonomin. Samtidigt har de inte visat något intresse för att pressa på regeringen för mer pengar 

-Vi har under många år påpekat att vården är underfinansierad och att mer pengar behöver skjutas till, bland annat till löner och för att justera arbetstiderna för de som arbetar i vården, säger Jessica.

Under de senaste åren har antalet vårdplatser minskat. Det är en direkt följd av att antalet anställda sjuksköterskor i regionen har minskat drastiskt under de senaste åren. 2022 kritiserade Inspektionen för vård och omsorg, IVO regionen för att bedriva patientfarlig vård, där patienter vårdas för länge på akutmottagningar och i utrymmen som inte är avsedda för patienter. 

-För att undkomma viten påbörjades ett arbete med att öppna fler vårdplatser, men utan personal är det svårt att bedriva säker vård. En del dagar har Region Östergötland lika få vårdplatser per invånare som till exempelvis Mexiko. Det är ju helt orimligt för ett välfärdsland som Sverige, fortsätter Jessica.

Trots detta så väljer regionledningen nu att lägga ytterligare besparingar på vården. Under hösten trädde anställningsstopp och nu har hyrbolagen stoppats. Till detta kommer enorma varsel och krav på orimliga besparingar i sjukvården,

Dessa beslut har mött kritik från bland annat Vårdförbundet, som anser att det riskerar patientsäkerheten att inte kunna rekrytera och samtidigt sluta hyra in personal. Under början av 2024 har läget på regionens sjukhus varit så ansträngt att man en del dagar fått ställa in nästan alla planerade operationer och samtliga avdelningar har fått ta överbeläggningar. 

-Att i detta läge minska personal och kräva orimliga besparingar är inte bara dumt, det är farligt, avslutar Jessica.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter