För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Pengar

Håll nere direktörslönerna!

När regionen nu ska rekrytera en ny regiondirektör är det viktigt att hålla igen på löneutvecklingen. Det har Vänsterpartiets Malin Östh lyft när regionstyrelsen diskuterat frågan under våren. Bakgrunden är att lönerna för höga tjänstepersoner, som till exempel regiondirektörer, rusat iväg de senaste åren.

– I Östergötland ligger lönerna hos många av våra anställda i botten om man jämför med andra regioner. För dessa yrkesgrupper är det rimligt att vi satsar på en god löneutveckling. Men regionen ska absolut inte betala direktörslöner på runt 170 000 i månaden som görs på många håll idag, säger Malin Östh.

Vänsterpartiet har tidigare protesterat mot denna typ av fantasilöner som betalas ut i regionen utan att de andra partierna lyssnat. Därför har det varit viktigt att lyfta in denna fråga redan vid uppstarten av rekryteringen av ny regiondirektör.

– Det är helt orimligt att en tjänsteperson ska tjäna mer än dubbelt så mycket som ansvariga förtroendevalda och samtidigt få en massa andra förmåner som till exempel förmånsbil. Sådant hör inte hemma i skattefinansierad verksamhet, fortsätter Malin.

Malin Östh vill hålla nere regiondirektörens lön

Det är viktigt att östgötarna och medarbetarna har ett högt förtroende för hela regionens verksamhet. Denna tilltro kan skadas med så olika villkor för anställda menar Vänsterpartiet som markerade vid regionstyrelsen genom att lägga en så kallad protokollsanteckning.

– Tyvärr får vi inte mycket medhåll från de andra partierna när det gäller denna fråga. Vi kommer fortsätta driva på för detta och hoppas att de är lika villiga att betala goda löner när vi lyfter undersköterskor och lokalvårdares löner i regionen, avslutar Malin.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter