För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Ibtisam Yusuf vill inte ha några privatiseringar av sjukvården i Östergötland

Ökad ojämlikhet när sjukvården i Östergötland privatiseras

Högerstyret i Region Östergötland vill se mer privatiseringar och utförsäljningar av sjukvården. 

Detta är helt fel väg att gå och riskerar att ytterligare försämra sjukvården i Östergötland, menar Vänsterpartiets Ibtisam Yusuf.

I en tid då svensk hälso- och sjukvård står inför en rad svårigheter med brist på både resurser och personal är Moderaternas och Sverigedemokraternas enda lösning fler vårdval och mer privatisering av sjukvården. Gynekologi och samtalsterapi var de snabba med att sälja ut när de fick makten och planer finns på ytterligare privatiseringar.

Vänsterpartiets ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden Ibtisam Yusuf är mycket kritisk till utvecklingen. Fler vårdval riskerar leda till försämringar av den offentliga sjukvården och skapar ojämlikhet.

-Det är så tydligt att högern sätter marknadsvården framför patienternas behov av en god och jämlik sjukvård. De verkar se privatiseringar som den enda lösningen på problemen. De har fel och deras politik skapar bara fler problem i vården, säger Ibtisam.

Ibtisam jämför debatten om sjukvården med skoldebatten. Där har allt fler insett problemen med marknadsskolan och hur den drar ner kvaliteten i skolan och skapar ojämlikhet. Hon efterlyser samma diskussion kring sjukvården.

-Marknadsvården är minst lika skadlig för vårt samhälle som marknadsskolan. Men ändå fortsätter högerpartierna som om ingenting har hänt, säger Ibtisam. Den här politiken har provats tidigare och den funkar inte.

-Genom att gynna privata vårdföretag skapas klyftor som får negativa konsekvenser för samhällets mest sårbara grupper, fortsätter Ibtisam. Att öka antalet vårdval leder till en ojämlik tillgång till vård. 

-Det är en farlig väg att gå om vi vill upprätthålla principerna om vård efter behov och att alla, oavsett bakgrund, ska ha rätt till kvalitativ vård.

-När privata vårdföretag är inblandade i vården finns alltid risken att deras vinstintresse går före patienternas bästa. Vi måste vara försiktiga med att sätta vår värdefulla sjukvård i händerna på företag som i första hand drivs av ekonomiska incitament. Det är patienterna som bör vara i fokus, inte företagens vinstmarginaler.

Ibtisam Yusuf betonar att det finns andra sätt att förbättra vården i Region Östergötland. Hon vill istället se en satsning på den offentliga sjukvården, inklusive ökad finansiering och förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

-Vi i Vänsterpartiet tror på en stark och tillgänglig offentlig sjukvård för alla, oavsett bakgrund eller ekonomisk situation, säger Ibtisam. Istället för att fragmentera vården genom att införa fler vårdval, bör vi satsa på att stärka den befintliga vården och garantera att den är av hög kvalitet och tillgänglig för alla. Det är det som kommer att gynna alla medborgare i Region Östergötland på lång sikt.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter