För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Bristande styrning av sjukvården ger sämre vård för Östergötarna

Östgötarna får betala priset för bristande styrning i sjukvården

Högerstyret i regionen har aviserat att det kommer bli bistra tider med besparingar i sjukvården. De anger att det ska bli 600 färre som jobbar i vården. Detta är en utveckling som grundar sig i fler år av bristande styrning och finansiering av vården, skriver vänsterpartisterna Jessica Eek och Ibtisam Yusuf i ett debattartikel som publiceras i Corren.

Det saknas resurser i sjukvården. Det hör vi hela tiden. Men varför saknas resurser? Spräcker man budgeten varje år för att sjukvården är för dyr? Nej, man spräcker budgeten för att hela budgetupplägget är orealistiskt.

Svensk sjukvård håller hög kvalitet trots långvarig underfinansiering. Det gör den enbart tack vare fantastisk personal som trollar med knäna och gör sitt bästa trots tuffa arbetsvillkor och resursbrist. Men det har ett pris. Det skapar en negativ spiral där dålig arbetsmiljö ger personalbrist, personalbrist ger färre vårdplatser, färre vårdplatser ger sämre tillgänglighet och högre tryck på befintliga vårdplatser vilket ger sämre arbetsmiljö och så vidare. Så rullar det på. Det är den spiralen vi måste få stopp på. Att, i ett läge med personal- och vårdplatsbrist, säga upp 600 personer i sjukvården kommer inte bryta den negativa spiral som sjukvården befinner sig i, utan riskerar tvärtom att förvärra den.

Att det saknas pengar i sjukvården är ingen naturlag utan handlar om politiska prioriteringar. Både nuvarande och föregående regering har valt att lägga stora pengar på skattesänkningar för de rikaste eller att ägna sig åt symbolpolitik med sänkt plastpåseskatt och mer pengar till rutavdrag. I M+SD-regeringens senaste budget saknas det 14 miljarder till sjukvården. 14 miljarder! Detta är en starkt bidragande orsak till att vi kommer se mycket stora besparingar runt om i sjukvårdssverige kommande år.

Region Östergötland har under allt för lång tid haft en bristfällig personalpolitik. Genom allt för hård centralstyrning har det inte varit möjligt att hitta arbetssätt och metoder som möter medarbetarnas behov. Detta har tillsammans med för låga grundlöner inom en rad yrkeskategorier drivit bort personal som vi behöver och i stället gjort regionen beroende av mycket dyr hyrpersonal.

Ibtisam Yusuf vill inte ha några privatiseringar av sjukvården i Östergötland
Vänsterpartiets ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Ibtisam Yusuf är kritisk till nedskärningarna i sjukvården.

Ytterligare en faktor som drivit på kostnaderna för byråkrati och administration samtidigt som sjukvården splittrats och blivit mindre effektiv är årtionden med privatiseringsexperiment. Med en samlad sjukvård med fokus på medborgarnas behov hade sjukvården kunnat anpassas bättre och resurserna använts mer effektivt. Här ser vi hur högerstyret i regionen fortsätter på samma väg som misslyckats tidigare. Det är oansvarigt.

Vänsterpartiet har på nationell nivå föreslagit ytterligare generella statsbidrag på 20 miljarder. Det skulle ha lättat ordentligt på bördan för regionerna och vi hade haft en helt annat ekonomisk verklighet att jobba med. Det hade gett Östergötland möjlighet att utveckla snarare än att avveckla sjukvården. Vi har också länge drivit på för en annan personalpolitik där cheferna i verksamheten får större utrymme att agera för att göra arbetsmiljön bättre. När Vänsterpartiets personalpolitik provas på riktigt inom till exempel operation på Vrinnevisjukhuset så arbetar medarbetarna mer trots kortare arbetstid, det blir fler operationssalar, färre sjukskrivningar och minskad personalomsättning. Detta ger både bättre sjukvård och bättre ekonomi.

Vi ser att sjukvården står inför en tuff period där högerpolitiken både i riket och i Östergötland får fullt genomslag. Det är mycket oroväckande. De som kommer bli lidande är redan ansträngd vårdpersonal. Det drabbar också alla östgötar som har behov av sjukvård samtidigt som vårdens grundläggande problem inte löses, utan tvärtom riskerar att förvärras. 

Vi säger därför från Vänsterpartiet ett tydligt nej till massuppsägning av vårdpersonal. Inga nedskärningar i sjukvården!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter