För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Kommunal protesterar utanför Regionfullmäktige Foto: Dan Alf

Djupt orättvist att värdera kommunalarna lägre

Under vintern har missnöjet hos flera av regionens yrkesgrupper växt. När det stod klart att en utlovad satsning på höjt OB-tillägg bara skulle ges till vissa yrkesgrupper växte protesterna.

Det har startats flera namninsamlingar och tidningarnas insändarsidor har fyllts med artiklar. När regionfullmäktige sammanträdde ordnade Kommunal en manifestation för att markera sitt missnöje.

Johan Spets arbetar som undersköterska på onkologen på US i Linköping och är facklig företrädare för kommunal beskriver att det blev en väldig uppståndelse bland medlemmarna när det stod klart att de skulle lämnas utanför satsningen.

– Det var väldigt starka reaktioner. Det är faktiskt inte så vanligt. Men många var upprörda många hörde av sig. Våra medlemmar kände sig ledsna och felbehandlade av regionledningen, säger Johan.

Motivet från ledningen att man behöver satsa på sjuksköterskor för att det är brist på dem köper inte Johan. Om man inte värnar alla sina personalgrupper så kan det snart bli fler yrken där det saknas personal menar han.

Johan Spetz, Kommunal

– Vi märker att vi tappar undersköterskor, framförallt de med bra kompetens. Sedan har vi till exempel städpersonalen som nästan aldrig syns eller uppmärksammas. De är lika viktiga som alla andra för att sjukvården ska fungera, säger Johan.

Region Östergötland är en region där lönerna för flera av Kommunals yrkesgrupper ligger bland de lägsta i landet. Detta är något som Johan gärna vill att man ska åtgärda. Han ser att den låglönesatsning som gjorts i Västra Götalandsregionen kan vara en väg framåt.

– Vi vill se en betydligt högre grundlön och en bättre arbetsmiljö. Folk väljer att sluta för att de har för dålig lön som man inte kan leva på. Vi ser att grundlön är viktigast istället för olika tillägg. Men om man ska ha tillägg på lönen så ska det vara lika för alla, säger Johan.

Kommunal framför sina protester till Moderaternas Regionstyrelseordförande Marie Morell

Kommunal kommer fortsätta att arbeta för att sätta press på de styrande. Exakt vad man ska göra har man inte bestämt men man kommer inte att ge sig. 

Ibtisam Yusuf sitter i regionfullmäktige för Vänsterpartiet. Hon tycker att det är helt fel att regionen inte satsar på Kommunals medlemmar.

– Vi i Vänsterpartiet står helt bakom Kommunals krav på ordentliga satsningar på både högre löner och att man ska behandla all personal lika. Alla yrkeskategorier behövs i sjukvården för att det ska fungera. Vi kommer driva på för att det ska bli ordentliga satsningar på de med lägst inkomster i regionen, säger Ibtisam.

I Vänsterpartiets kommande budget kommer Vänsterpartiet att lägga fram ett förslag som inspireras av satsningen i Västra Götaland. Budgetsatsningen kommer innebära en satsning på de anställda som har lägst inkomster i regionen. Förslaget som läggs fram innebär en lönehöjning med i snitt 750 kr för alla som tjänar under 26 500 kr i månaden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter