För rättvisa och välfärd

|

2023

|

Skåne

Fler nyheter

Vi 4

Vänsterpartiet vill införa 30 timmars arbetsvecka i vården. Det är hög tid för reformer som tar tag i orsakerna för personalkrisen istället för att behandla symptomen. Hur skulle din situation påverkas om du arbetade 30 timmar per vecka?

Sid_2_Fråga_4_Agneta_Lenander_Foto Emmalisa Pauly

Agneta

Lenander

Fler skulle jobba heltid

Sid_2_fråga_4_Lina_Myritz

Lina

Myritz

Vi skulle få fler sjuksköterskor

Sid_2_fråga_4_Mia_Chirstensson_Foto Emmalisa Pauly

Mia

Christensson

Jag skulle få mer fritid!

Sid_2_fråga_4_Gunilla Pellinen

Gunilla

Pellinen

Liver skulle bli mindre stressigt