För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

Vänsterpartiets Alexandra Thomasson

Nej till nedskärningar – låt oss satsa oss ut ur krisen istället  

Text: Alexandra Thomasson, gruppledare (v) Skåne

Det är dystra ekonomiska tider och det blir sannolikt värre innan det blir bättre, särskilt om inte regeringen blir mer handlingskraftig än hittills. Ska vi ta oss igenom rådande kris behöver vi politiker som ser och hör hur människors vardag ser ut, och som agerar. Det fungerar inte med enbart skattelättnader för de rikaste.  

Svåra tider kräver en välfungerande och välfinansierad sjukvård, skola och äldreomsorg för att konsekvenserna inte ska bli för digra. Pandemin visade oss med all önskvärd tydlighet att de senaste årtiondenas privatiseringar och nedskärningar i välfärden, inklusive nedmonteringen av våra trygghetssystem, har försämrat våra förutsättningar för att hantera stora förändringar som ekonomisk kris, pandemier och krig betydligt.

I Region Skåne är det inte bättre. Nu har alla sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser tagit sina budgetar för 2023. I samtliga fall ska det effektiviseras och det saknas nödvändiga uppräkningar för inflation, löneutveckling och demografi. Det innebär att våra sjukhus och vårdcentraler ska bedriva sina verksamheter utan täckning för sina ökade kostnader.  

Dessutom finns det en fortsatt stor vårdskuld sedan pandemin och dessförinnan, att lägga till en snabbt åldrande befolkning i Skåne. Att i dagsläget spara in så mycket som styrets budget kräver gör att sjukhusen får det oerhört svårt med investeringar för medicinsk utveckling för framtiden.  Det är ett mycket riskfyllt och oansvarigt sätt att styra sjukvården på. 

Allt detta kommer påverka både kvaliteten och tillgängligheten – och det kommer definitivt att påverka de anställdas arbetsbelastning. Det leder i sin tur till ohälsa eller att personal slutar utan att det är möjligt att rekrytera nya medarbetare, vilket i sig är ett gigantiskt resursslöseri. Vi förlorar otroligt värdefull kompetens när personal som har arbetat under flera år bestämmer sig för att lämna sin tjänst på grund av dåliga arbetsvillkor.  

Vänsterpartiets budget hade istället givit personalen bättre förutsättningar att bryta negativa spiraler och gjort det möjligt för de hälso- och sjukvårdsanställda att ge en god och tillgänglig vård utan att de hade behövt betala med sin egen hälsa. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter