För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

I Region Skåne har vår sjukvårdspersonal efterfrågat kortare arbetstid för en väg till bättre arbetsmiljö. Så låt oss minska arbetstiden för att kunna skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser.

Stoppa vårdkrisen med kortare arbetsdag

Text: Werner Petersson

Vi står mitt i en sjukvårdskris. En sjukvårdskris som i grunden är en personalkris. Under många år har politiker tagit beslut som lett till hög arbetsbelastning och en organisation som gör det svårt för de anställda att påverka sitt jobb. Det har i sin tur lett till att fler och fler sjukvårdsarbetare söker sig bort från den skånska sjukvården.

Idag jobbar sjukvårdspersonalen under enorm press. Den ökande arbetsbelastningen och inte tillräcklig tid för återhämtning har lett till utmattning och stress. Detta har en direkt negativ påverkan på både deras förmåga att leverera vård av hög kvalitet och på livskvaliteten utanför jobbet. 

Det borde vara uppenbart för fler partier att prioritera att personalen i sjukvården har en bra arbetssituation.Men lika uppenbart är det att det inte är så. De borgerliga politikerna prioriterar istället skattesänkningar och gör “effektiviseringar” i sjukvården som får som enda effekt att färre personer ska genomföra fler arbetsuppgifter på kortare tid. Det skapar en arbetsplats där ingen vill jobba.

Det är ett gigantiskt resursslöseri när personer som har arbetat under flera år bestämmer sig för att lämna sin tjänst på grund av dålig arbetsmiljö. Om ett dussintal erfarna sjuksköterskor slutar kan det innebära en sammanlagd förlust på flera hundra års erfarenhet av att vårda och möta patienter, kunskap som aldrig går att utbilda fram.

För oss är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna till vårdkrisen och inte bara behandla symptomen. Personalens situation måste i grunden bli bättre för att regionen ska kunna hantera behovet av sjukvård på kort såväl som lång sikt. Då behövs Vänsterpartiets politik som sätter människor i fokus och bygger en sjukvård där människor inte blir sjuka av att jobba.

År 2022 genomfördes världens största försök med förkortad arbetstid och bibehållen lön i Storbritannien. Resultatet var tydligt: färre sjukdagar, mindre stress, bättre balans mellan fritid och jobb, bättre förmåga att genomföra sitt arbete, ökat intresse för att jobba där det finns kortare arbetstid och personalen ville stanna kvar på sin arbetsplats.

Runt om i Sverige har det utförts flera liknande försök med positiva resultat inom sjukvården. Därför vill vi nu se att Region Skåne tar det första steget mot en 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Det är ett steg för att lösa vårdkrisen som långsiktigt gynnar både personalen och patienterna.

Personal som är överarbetad och utmattad ökar risken för att göra misstag och felbehandlingar. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för patienternas hälsa och liv. Det är ett ansvar som ligger på politikerna att bygga en sjukvård som fungerar. 

Genom att införa kortare arbetstid kan vi bygga en sjukvård som ger personalen rätt förutsättningar på jobbet och positiv inverkan på personalens fritid och välbefinnande. Det är vad försöken som gjorts visar och forskningen säger. Genom att ge personalen bättre förutsättningar för ett gott arbete minskar vi risken för misstag. Det är så vi  säkerställer vårdens övergripande kvalitet och skapar en sjukvård där fler vill jobba. 

Tillsammans med våra förslag för bättre arbetsmiljö, högre lön och stärkt medarbetarinflytande. Det är så regionen blir en arbetsgivare för sin personal och vi börjar lösa vårdkrisen.

5 resultat från världens största försök med förkortad arbetstid

  1. 65% mindre sjukdagar
  2. 71% upplevde mindre stress
  3. Förbättrad balans i livet
  4. Högre söktryck på utlysta tjänster
  5. Viljan att säga upp sig minskade med 57%

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter