För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

Sjukvården ska byggas utifrån ett grundläggande förtroende för vår personals kompetens och vilja att sköta sina jobb utan orimliga kontrollfunktioner.

Sjukvården ska byggas utifrån ett grundläggande förtroende för vår personals kompetens och vilja att sköta sina jobb utan orimliga kontrollfunktioner.

Tillit är vägen framåt för sjukvården

I mina möten med vårdpersonal blir det tydligt att det råder en stor skillnad mellan ord och handling vad gäller de styrandes förtroende för och tillit till vårdpersonalens kompetens, ansvarstagande och förmåga till medbestämmande. Samtidigt är det få i ledande ställning inom offentlig sektor som uttalar sig negativt om just tillitstyrning. Därför är det förvånande – och i mina ögon mycket oroande – att forskning visar att välfärdens medarbetare snarare upplever att det införs mer detaljstyrning och därmed mindre tillit till personalen.  

Det patientnära arbetet behöver ledning och styrning och ett ledarskap som skapar förutsättningar för vårdpersonalen att göra det de är proffs på – det vill säga vårda. Vi vet dessutom att ett tillitsbaserat ledarskap är långt ifrån omöjligt för det var just det som uppstod under pandemin på många ställen. Trots ett väldigt tufft läge trivdes vårdpersonalen mycket bättre, de fick en välbehövlig paus från allt de vanligtvis gör utöver det vårdande. Cheferna såg till att kraven på att mäta, rapportera och kontrollera sänktes. Det administrativa stödet stärktes och vårdarbetarna gavs något som borde vara självklart – ett stort handlingsutrymme och mandat att ansvara för vården av covid-patienterna. Fokus låg på patienterna och personalens kunskap. Krisen hanterades alltså genom att det skapades förutsättningar för ett ledarskap som satte professionen i centrum.    

Idag ser vi att tilliten till de som arbetar inom vården är på tillbakagång och det är främst fokus på ekonomi och effektivisering. Första linjens chefer har dessutom begränsade möjligheter att skapa de förutsättningar vårdpersonalen behöver för att själva må bra och därigenom kunna ge en kvalitativ vård och omsorg.  

Vi i Vänsterpartiet menar att det är dags att regionerna tillsammans med de fackliga organisationerna utvecklar former för inflytande för att påverka regionernas verksamheter. Syftet är att skapa en organisation som fokuserar på god vård och goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens och engagemang. Låt personalen påverka formerna och förutsättningarna i sitt arbete för att kunna bygga en robust och medmänsklig sjukvård för framtiden.  

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter