För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sörmland

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader

Effektivisera vården – men stäng inte vårdplatser! 

Text: Elinor Sundén

I valet poängterade Vänsterpartiet att nedmonteringen av välfärden måste stoppas. Samhället måste bli tryggare med en bättre fördelning av de gemensamma resurserna. 

Efter valet slog fyra partier i en svag koalition sig för bröstet och utropade sig till styrande av Region Sörmland i minoritet. 

Vård för Pengarna, ett av de styrande partierna, säger att de jobbar för förändringar som gynnar regionens medborgare och kommer att effektivisera organisationen. Vänsterpartiets Lotta Back, som både är gruppledare och psykiatrisjuksköterska, ser tvärtom problemen växa i det nya styrets framfart. 

Sverige var inte förberett på den kris som pandemin innebar. På 90-talet fanns i Sverige närmare tusen fler vårdplatser än när pandemin inleddes, trots att svenskarna har blivit fler. Underfinansiering och alla privata intressen har gjort vården svag. 

Diskussionen om vårdplatser har pågått länge inom landstings- och numera regionpolitiken. I jämförelse med andra länder har Sverige minst antal vårdplatser på sjukhus.

Bland det första det nya styret gjorde var att sluta hyra in allmänsjuksköterskor. Att dra ner på kostnaderna och ha egen personal är bra. Men samtidigt skulle det gå fort och flera vårdplatser stängdes och hela avdelningar försvann, bland annat inom psykiatrin. 

Vårdbehovet de kommande åren ser inte ut att minska. Vårdplatserna behövs. När vårdplatser väl har stängts är det svårt att öppna dem igen, även om det kan vara planen från början. Färre vårdplatser är inte rätt väg att gå.

Det tycks finnas olika sätt att se på vad som gynnar medborgarna och hur vården ska effektiviseras.Att nyttja lokaler rätt, till exempel genom sex timmars arbetsdag i två pass så att vårdcentraler kan vara öppna längre är att effektivisera vården. Att minska återinskrivningar är att effektivisera vården. Att rätt person gör rätt uppgifter är att effektivisera vården. Att satsa på ett gott ledarskap ute i verksamheterna är att effektivisera vården. Att personer som är i behov av sjukhusvårdande kompetens är de som upptar vårdplatser är att effektivisera vården.

Att stänga vårdplatser är inte att effektivisera vården. Nedmonteringen av välfärden måste stoppas.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter