För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sörmland

På plats i verksamheten

På plats i verksamheten

Att vara förtroendevalda är fint och innebär ett stort ansvar. Att på bästa sätt företräda de som valt oss är en uppgift som kräver en hel del. 

Vänsterpartiet Region Sörmland vill gärna se hur verksamheterna fungerar och få input från andra. Under vårt första år sedan valet har jag i mina uppdrag besökt kvinnohälsan, vårdcentralen i Malmköping, Öknaskolan, Nynäs slott och naturbruket, 1177, ambulansdirigeringen, Sörmlands museum, Åsa och Eskilstuna folkhögskolor och vårdcentralen Snabbdoktor. Tyvärr blev ett besök på BUP inställt på grund av sjukdom, men det tar vi igen. 

Vi har också träffat flera fackförbund och samtalat med ansvariga för olika enheter inom regionen inför budgetarbetet. Vår gruppledare Lotta Back jobbar som psykiatrisjuksköterska så vi har även den resursen i gruppen.

Vi försöker att följa upp våra besök, kanske inte omedelbart, men våra besök har bland annat lett till en motion om att det borde informeras mer om klimakteriet och en interpellation om lokaler för ungdomsmottagning i Nyköping. 

Vi har självklart också med oss våra besök i det dagliga politiska arbetet, när vi läser handlingar och föreslår ändringar. Vi kommer att fortsätta med våra besök. Arbetar du på ett ställe som vi borde besöka, i större eller mindre grupp, så kontakta oss gärna. Vi vill vara öppna för dialog med medarbetare och medborgare. 

Elinor Sundén, Vice gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter