För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sörmland

Vårdkrisen i Sörmland – prioritera folkhälsan

Flera av de partier som styr Region Sörmland står bakom Tidöavtalet som kritiseras hårt. Därtill har vi ett sjukvårdsparti utan ideologi som svänger dit det passar bäst. Pengar fattas för att utveckla vården i Sörmland. Situationen är ohållbar.

Vänsterpartiet arbetar för en jämlik och behovsstyrd vård. Vi ser stora behov av att utveckla vården. Fler behöver må bättre nu och framöver. Utan insatser nu så kommer kostnaderna att skena eller så kommer vi inte att kunna hjälpa sjuka. Dit vill vi inte komma. Vi vill se ett friskare Sörmland, inte ett sjukare. Men förutsättningarna är katastrofala. 

Neddragningar och privatiseringar har gjort vården till en handelsvara som drivs på ett för många obegripligt sätt. Resultatet är en försämrad vård, något som blev uppenbart under pandemin men som även syns i köer till exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin. Det har blivit längre till vården när mycket har centraliserats och på mindre orter har vårdutbudet urholkats eller stannat i utveckling.

Svagt styre i regionen oroar 

I jämförelse med andra län sticker Sörmland ut. Socioekonomiskt är Sörmland ett av de mest utsatta länen. Det finns områden i Sörmland där bara ca 20% har eftergymnasial utbildning. Många är långtidssjukskrivna eller saknar arbete. Vi står nu inför en ekonomisk svacka som kommer att försämra levnadsstandarden för många. För de som redan har det svårt kan det bli riktigt tufft att få ekonomin att gå ihop. Det här är inte bra för Sörmlands utveckling.

Ett mycket vagt styre har beslutat sig för att styra Region Sörmland framöver. Sedan valet i höstas styrs regionen av Moderaterna, Vård för Pengarna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. De har visat på ett svagt ledarskap bland annat genom bristen på kommunikation. Övriga partier har vid flera tillfällen informerats om förändringar via media. Vänsterpartiet anser att dialog och politiska överläggningar mellan styrande och opposition är ett måste för ett gott politiskt klimat. Våra protester hörsammas inte.

Statligt stöd behövs – satsa på sjukvården 

Tidöavtalet har av vårdpersonal kallats för rasistiskt och antidemokratiskt. De anser att avtalets innebörd bryter mot människorättspricipen i den svenska hälso- och sjukvårdslagen samt diskrimineringslagen. Partierna bakom avtalet kräver att personal som kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska informera myndigheter om detta och att möjligheten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Många sörmlänningar har utländsk bakgrund, ca 20 procent är födda utomlands. 

Redan inför 2023 såg vi att det skulle bli svårt för Region Sörmland att få ihop ekonomin framöver. Sörmland har lägst regionskatt i landet. Vi har haft det ett tag och det är inte hållbart att ha lägst skatt och invånare som mår sämst. Sörmland behöver statligt stöd i form av ordentliga satsningar på hälso- och sjukvården först. Men när den nya regeringen tillsattes så minskade de istället de statliga medlen till regionerna.

Vi ser allvarligt på situationen med ett vagt regionstyre, en regering som inte skjuter till pengar, en svag ekonomi i omvärlden och de stora behov som Sörmland har inom hälso- och sjukvården.

5 vänsterkrav

  • Mer pengar till sjukvården
  • Vägra Tidöavtalets rasistiska angiverilag
  • Trygga rätten till tolk i vården
  • Samtala över partigränserna
  • Prioritera folkhälsan 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter