För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Stockholm

Region Stockholm klubbar i maj en stor satsning på vården av äldre.

Stor satsning på äldrevården – aktiebolag utesluts från vårdvalet

Text: Henrik Norling

Vården av äldre i Stockholm är splittrad och ojämlik. Nu genomförs en stor satsning där vinstdrivande företag utesluts från vårdval geriatrik.

I maj klubbas stora satsningar på äldrevården i Stockholm. Vårdvalet, där privata företag i dag fritt kan etablera sig var de vill i regionen, görs om till ett nytt vårdval reserverat för idéburna aktörer. Det betyder att endast icke vinstdrivande organisationer som till exempel stiftelser får verka i vårdvalet.

Upphandlingar reserverade för idéburna aktörer blev möjliga genom en lagändring som trädde i kraft förra året. Det här är första gången möjligheten används i ett vårdval i Sverige.

Den geriatriska vården i Stockholm, alltså vård av sjukdomar relaterade till åldrande som hjärtsvikt, stroke och frakturer efter fallolyckor, är i dag splittrad och ojämlik.

Jonas Lindberg är ett av Vänsterpartiets två oppositionsregionråd i Stockholm, och arbetar vid sidan av politiken som sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.

– Den här förändringen behövs. På flera håll saknas rätt utrustning och äldre skickas runt mellan olika vårdinstanser helt i onödan. Jag ser det själv varje gång jag arbetar som sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning, säger Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

Nya vårdplatser

Samtidigt byggs regionens egna geriatriska vård ut för att täcka behoven, bland annat genom 20 nya geriatriska vårdplatser på Södertälje sjukhus. Genom att öka regionens kontroll över vårdformen säkras också den geografiska spridningen i länet, med målet att stockholmarna ska få en mer jämlik vård.

Geriatriken är en del av Region Stockholms omställningsplan för vårdvalen, som Vänsterpartiet har förhandlat fram med den styrande Mittenkoalitionen bestående av S, MP och C. Syftet är att genomlysa och åtgärda de största bristerna i den privatiserade sjukvården som det tidigare Moderatledda styret lämnat efter sig.

I dag finns sex verksamheter i vårdval geriatrik. Hälften drivs av idéburna aktörer (Ersta diakoni och Stockholms sjukhem) och hälften drivs av aktiebolag (Capio och Familjeläkarna).

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om förändringarna den 27 maj, och de träder i kraft nästa år.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter