För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Stockholm

Nya spelregler för privata vårdföretag i Stockholm

Efter 16 år av borgerligt styre tar Region Stockholm nu de första kliven mot mer kontroll och mindre marknad i sjukvården. I dagarna antas en omställningsplan, som var ett av Vänsterpartiets krav för att släppa fram det nya styret.

Begreppet ”vårdval” betyder att privata vårdföretag själva får bestämma var de vill öppna en mottagning, i stället för att regionen bestämmer att det till exempel ska finnas en ögonmottagning i Södertälje, en i Haninge och en i Norrtälje. Det tidigare Moderatledda styret i Region Stockholm har infört vårdval på ett 40-tal områden, allt från fotsjukvård och fysioterapi till gynekologi och cancerrehabilitering.


– Både vi i Vänsterpartiet och många som arbetar i vården har sett hur vårdvalen lett till en väldigt splittrad och ojämlik sjukvård, säger Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

Nyligen presenterade Vänsterpartiet och S/C/MP-koalitionen en omställningsplan för vårdvalen i
Stockholm. Totalt 13 vårdval omfattas. Några ska tas bort, några ska förändras och några ska utredas
vidare. Reformen var ett av kraven i det 44-punktsprogram som Vänsterpartiet förhandlade fram med det nya styret efter valet.

Vänsterpartiets oppositionsregionråd Jonas Lindberg

– Vi gör det här för patienternas skull. Sjukvården i Stockholm ska bli mer sammanhållen och mer
rättvis. Behov, och inte efterfrågan, ska styra vem som får vård, säger Jonas Lindberg (V). Två av de vårdval som ska avvecklas är specialiserad hudsjukvård och allergologi. Andra vårdval som ortopedi och gynekologi ska förändras för att motverka skenande kostnader och ojämlik fördelning i länet.


I hudsjukvården har koncentrationen av privata mottagningar i Stockholm lett till en akut brist på specialistläkare i hela landet de senaste åren. Region Stockholms genomlysning av vårdvalen tyder också på att det finns en överkonsumtion av hudvård som inte är medicinskt motiverad, och att kostnaderna sannolikt skulle sjunka om vårdvalet tas bort.


Inom allergologin i Stockholm har det länge saknats vård, eftersom näringslivet helt enkelt inte varit intresserade av att öppna nya mottagningar. Det har både drabbat patienterna konkret och den långsiktiga kompetensförsörjningen, då det inte funnits tillräckligt med utbildningsplatser för läkare som vill specialisera sig på området.


– Hudsjukvård och allergologi är två tydliga exempel på hur fel det kan bli när man överlåter all kontroll till marknaden. Att privata vårdgivare gör vad de kan för att tjäna så mycket pengar som möjligt är inte konstigt, det ligger i sakens natur. Därför måste politiken ta sitt ansvar och säkerställa att det är behov som styr sjukvården, ingenting annat, konstaterar Jonas Lindberg (V).

Berörda politiska nämnder i Region Stockholm fattar beslut om omställningsplanen i juni. Arbetet med att genomföra reformen kommer sedan att pågå under hela mandatperioden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter