För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Marina Skrak har skrivit rapporten om jämställdhet

Arbetets innehåll: avgörande för jämställdhet

Text: Emma Eliasson Åström

En ny rapport har landat: Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner? Vi har pratat med initiativtagaren Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen, om fynden och vägen framåt.

 Hur kom det sig att ni ville titta på arbetsvillkoren?

–          Vi tittade på en satsning inom det nationella delmålet för ekonomisk jämställdhet, men det finns få som arbetar med direkta lönesatsningar. Det finns annat som också påverkar lönen – hälsan till exempel, och arbetsvillkoren.

 Vad hittade ni?

–          Det finns jättemycket intressant i rapporten! Vi kan dra tre generella slutsatser:

  1. Deltidsarbete: 51 % arbetar heltid i de mest kvinnodominerade kategorierna och 87 % i de mest mansdominerade, och då har ändå kommunerna arbetat med rätt till heltid. Tittar man på anledningar till varför man jobbar deltid var det vanligaste svaret ”för att jag inte fått en heltidstjänst”. Nu ligger det som brukar kallas för personliga skäl väldigt tätt efter – att du inte orkar med jobbet. Det säger något om att ja, vi har drivit på för heltid, men har vi gjort något för att ge rätt förutsättningar för det?
  2. Sjukskrivningar: De är högre på de kvinnodominerade arbetsplatserna. Här visar statistiken att även män som jobbar inom en kvinnodominerad sektor blir lika sjuka, det handlar alltså inte om kön utan om skillnader i villkor.
  3. Antal medarbetare per chef: Det vanligaste inom mansdominerade är att ha max 20 medarbetare per chef medan det inom de kvinnodominerade är över 40 % som har över 30 per chef. De kvinnodominerade yrkesgrupperna finns oftast inom vård och omsorg och de manliga inom teknik. Forskning visar att det är svårare att bortprioritera när du har hand om människor, och när du har svårt att få stöd av din chef i att prioritera skapas högre stress och större ohälsa.

Socialstyrelsen har räknat på hur många arbetstimmar det krävs att ha ansvar för medarbetare. Tittar man på chefernas situation ser man att arbetstimmarna inte finns för den arbetsbelastning som är vanligast inom de kvinnodominerade yrkena.

Vad är vägen framåt?

–          Jag tror att man som arbetsgivare behöver fundera på vilka strukturer på arbetsplatsen som orsakar sjukskrivningar. Det rör arbetsmiljön, men också beslut om att organisera arbetet på ett annat sätt. De behöver tas på högre nivå än på den enskilda arbetsplatsen. Det kan krävas politiska beslut och en faktiskt vilja att satsa på kvinnors arbetsmiljö. Det är akut – rekryteringsbehovet är enormt och kommer inte att gå att klara om man inte förändrar något. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter