För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Försöken visar att vi kan förändra sjukvården

Text: Werner Petersson

Vi står mitt i en sjukvårdskris. En sjukvårdskris som i grunden är en personalkris. Under många år har politiker tagit beslut som lett till för hög arbetsbelastning och en organisation som gör det svårt för de anställda att påverka sitt jobb.

Borgerliga politiker väljer att prioritera skattesänkningar och “effektiviseringar” i sjukvården som får som enda effekt att färre personer ska genomföra fler arbetsuppgifter på kortare tid. Det har i sin tur lett till att fler och fler sjukvårdsarbetare söker sig bort från sjukvården.

Vänsterpartiet prioriterar istället personalen och satsar på att korta arbetstiden för att skapa en sjukvård där människor vill jobba. Resultaten av de försök som gjorts runt i Sverige visar att vi kan skapa en sjukvård där människor trivs och vill jobba.

I Region Östergötland så drev Vänsterpartiet igenom, med stort motstånd av borgerliga partier, ett pilotprojekt på Linköpings sjukhus med kortare arbetstid och bibehållen lön. Resultatet som följde var tydliga: fler vill jobba i verksamheten, radikalt minskad personalomsättning, minskad sjukfrånvaro, ökad operationskapacitet, kraftigt minskat beroende av hyrpersonal, personalens allmänna nöjdhet och kostnaderna ökade inte. 

När operationsavdelning i Mölndal led av hög personalomsättning och stängda operationssalar såvalde man att gå från ett arbetspass på åtta timmar till två pass på sex timmar och lyckades på det sättet få fler utförda operationer. Det skapade en arbetsplats där personalen fick bra dygnsvila vilket gjorde att fler ville jobba där.

I Region Värmland har Vänsterpartiet drivit igen tre projekt med sex timmars arbetsdag på sjukhusen i Arvika, Torsby och Karlstad. Resultaten visar där på hur kortare arbetsdagar kan skapa en arbetsplats där personalen orkar jobba kvar.

Genom att införa kortare arbetstid kan vi bygga en sjukvård som ger personalen rätt förutsättningar på jobbet och positiv inverkan på personalens fritid och välbefinnande. Det är vad försöken som gjorts visar. Det är så vi säkerställer vårdens övergripande kvalitet och skapar en sjukvård där fler vill jobba. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter