För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Högern förbereder total privatisering av sjukvården

Högerregeringen försöker sopa sjukvårdens stora problem under mattan genom att tillsätta en stor utredning om förstatligande av sjukvården. Detta är ett av de största hoten mot den Svenska sjukvården på mycket länge menar Vänsterpartiets gruppledare i Sveriges kommuner och regioner (SKR) Emil Broberg.

Emil Broberg varnar för högerregeringens planer på privatisering av sjukvården.

Det var strax innan sommaren som den kristdemokratiska sjukvårdsministern Acko Ankarberg presenterade utredningen om förstatligande av sjukvården. En fråga som Kristdemokraterna drivit en längre tid. När vi träffar vänsterns gruppledare i SKR, Emil Broberg, har det politiska arbetet tagit sommarlov på många håll. Men det är svårt att ta semester från den här utredningen menar Emil.

-Detta är det största hotet mot svensk sjukvård på mycket mycket länge. Det som regeringen nu presenterar som ett förstatligande av sjukvården är egentligen en total privatisering och centralisering av sjukvården, menar Emil.

I regeringens direktiv till utredning framställs det inte som att det handlar om privatisering av sjukvården. Utifrån hur kristdemokraterna tidigare presenterat denna reform så handlar det tydligt om att göra om systemet så att hela sjukvården blir en statlig köp- och säljorganisation med centrala byråkrater som ska styra sjukvården genom avtal och upphandlingar, säger Emil.

Att sjukvårdsministern dessutom var den som tog fram den lagstiftning, LOV, som tvingat fram privatiseringar av vårdcentralerna och släppt nätläkarmarknaden helt fri är inte heller något som lugnar Emil.

-Det närmaste vi kommer hur högern vill ha sjukvården i Sverige är hur högern har styrt Stockholm. Nu vill man dock förstora upp detta och tvinga in hela landets sjukvård i ett enormt privatiseringsexperiment. Det kommer aldrig sluta väl för någon annan än för högerns kompisar som äger de stora sjukvårdsföretagen, fortsätter Emil.

Men det är inte bara privatiseringarna som oroar Emil. I direktiven till utredningen är regeringen tydlig med att de ser att sjukvården kan effektiviseras med en statlig styrning. Det som man i realiteten menar, enligt Emil, är att sjukvården kan centraliseras till färre platser.

-När högern pratar effektiviseringar så vet vi att det aldrig slutar väl. När de säger att statlig sjukvård kan spara pengar så har de delvis rätt. Men frågan är till vilket pris då besparingarna som de menar att man kan göra innebär att sjukvården på landsbygden läggs ner och centraliseras. De vill helt enkelt samla sjukvården i de större städerna och i södra Sverige. Är det verkligen ett sådant samhälle som vi vill ha, frågar Emil.

En stor risk med ett förstatligande av sjukvården är att mer vård flyttas till stockholm och stora delar av landet står utan kvalificerad vård, menar Emil. Foto: Nya Karolinska

Det som regeringen borde prioritera är att fokusera mer på hur vi löser bristen på personal och vårdplatser säger Emil. Situationen i sjukvården runt om i landet är akut och forskningen visar på att bristen på vårdplatser leder till ökad dödlighet. Lösningen är inte så komplicerad enligt Emil.

-Vi löser inte detta över en natt. Man med tillräckliga resurser så att arbetsvillkor och arbetsmiljö blir bättre skulle locka fler att vilja jobba i sjukvården och med det skulle fler vårdplatser kunna öppnas. Men det kräver såväl ökade resurser som en politisk vilja att förändra hur sjukvården styrs, avslutar Emil.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter