För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Ingen sjukvård utan personal

Det är svårt att rekrytera personal till sjukvården i den norra sjukvårdsregionen. Här behövs en statlig politik som dels, säkerställer utbildningsplatser, dels ser till att det finns ekonomiska medel för att bedriva sjukvård, skriver representanter från Vänsterpartiets nordligaste regiongrupper.

Utan personal, ingen vård. Det är ett faktum som blev tydligt under pandemin. Trots det befinner sig svensk hälso- och sjukvård i dag i en personalkris.

Regionerna är beroende av resurstillskott från staten. Men sedan början av 90-talet har dessa tillskott sjunkit och regioner fått täcka upp bortfallet med ökad kommunalskatt och besparingar. Det har lett till att kortsiktigt dåliga beslut, i hopp om att klara ekonomin och verksamheten, tagits.

Konsekvensen har blivit en mer pressad arbetsmiljö för personalen. Det här har lett till svårigheter att bemanna vilket i slutändan resulterat i vårdplatsbrist. Hyrpersonal har på många håll blivit en nödvändighet för att kunna bedriva den lagstadgade verksamheten.

Att något måste göras för att vända utvecklingen verkar alla politiska partier vara överens om. Uppfattningen om vad som ska göras ser däremot olika ut.

För att bryta den negativa utvecklingen, kunna behålla personal och få ungdomar att söka sig till arbeten inom hälso- och sjukvården, måste trenden med allt sämre arbetsmiljö brytas.’

Elin Hoffner, Vänsterpartiet
Elin Hoffner, regionråd för Vänsterpartiet i Jämtland-Härjedalen.

Det här görs genom satsningar på ökad grundbemanning, bättre arbetsschemana, ökad demokrati på arbetsplatsen och konkurrenskraftiga löner. För det krävs resurser. Men vad det finns för resurser att tillgå skiljer sig åt mellan de olika regionerna.

Vi fyra Norrlandslän har redan ett mycket högt totalt skattetryck. På grund av det här är det inte rimligt att våra länsbor ska behöva betala ännu mer i skatt. Därför vill vi i Vänsterpartiet att staten ska ta ett större ansvar för att regioner ska ha jämlika ekonomiska förutsättningar. Vi vill också att nuvarande skatte- och utjämningssystem ses över.

Norrlandslänen har också stora svårigheter att få den utbildade personal vi har behov av. Högskolor lägger ner utbildningar av ekonomiska skäl trots att det finns ett behov av just den kompetensen. Dessutom bedrivs vissa utbildningar endast på ett fåtal platser i landet. Stor del av platserna går till studenter som redan vid kursstart vet att de kommer söka sig till storstäderna.

För att motverka situationen krävs en aktiv statlig politik som säkerställer att behovet av kompetens fylls även i norr. Därför har Vänsterpartiet föreslagit en nationell personalförsörjningskommission med uppdrag att föreslå åtgärder och insatser för att klara personalförsörjningen inom välfärdsverksamheterna i hela landet.

Vänsterpartiet ser problemen, vi vill komma till rätta med personalbristen inom sjukvården i hela landet. Vi vet att en politik som fungerar för norr fungerar för hela landet.

Jonas Karlberg (V), regionråd Region Västerbotten

Elin Hoffner (V), regionråd Region Jämtland/Härjedalen

Glenn Berggård (V), regionråd Region Norrbotten

Nina Orefjärd (V), gruppledare Region Västernorrland

Den här artikeln har tidigare varit publicerad i Folkbladet.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter