För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Med kortare arbetstid ökar produktionen

Under många år har sjukvårdspersonalen fått ökad arbetsbelastning, i en organisation som gör det svårt för de anställda att påverka sin arbetsdag. En personalkris har blivit en skrämmande sjukvårdskris.

Regeringen prioriterar skattesänkningar och har gett betydligt mindre statsbidrag till regionerna än vad SKR (Sveriges kommuner och regioner) beräknar behövs. Det har i sin tur lett till ökade krav på effektiviseringar och neddragningar, som resulterat i att fler och fler sjukvårdsarbetare söker sig bort från sjukvården.

  • Vi prioriterar personalen och satsar på att korta arbetstiden för att skapa en sjukvård där människor vill jobba, säger Maria Adrell (V), ordförande i Personalutskottet. Resultaten av de försök som gjorts visar att vi kan skapa en sjukvård där människor trivs och vill jobba, med tillräcklig återhämtning och där medarbetarna orkar arbeta kvar länge om de vill.

Mot ett stort motstånd från borgerliga partier lyckades Vänsterpartiet i Region Östergötland driva igenom ett pilotprojekt på Linköpings sjukhus med kortare arbetstid och bibehållen lön. Resultaten som följde var tydliga: fler vill jobba i verksamheten, minskad personalomsättning, minskad sjukfrånvaro, ökad operationskapacitet, kraftigt minskat beroende av hyrpersonal, personalens var i allmänhet mer tillfredsställda och kostnaderna ökade inte.

När operationsavdelningen i Mölndal, Västra Götaland, led av hög personalomsättning och stängda operationssalar så togs beslutet att testa sex timmars arbete i operationssalen, och övriga två gick till utbildning- och utvecklingstid. Med denna systematiska förändring innebar det att varje dag kunde två arbetslag bemanna operationssalarna. Utfallet blev fler utförda operationer, och skapade samtidigt en arbetsplats där personalen får bättre dygnsvila och en hållbar arbetsbelastning.

  • Det här upplägget infördes på prov 2015, och pågår än idag. Innan dess var det personalbrist, men genom att nu anställa 15 fler medarbetare så har personalomsättningen minskat, säger personalutskottets ordförande i Västra Götaland, Maria Adrell (V).
  • Det är att lyssna på personalen, och faktiskt skapa förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljön.

Genom att införa kortare arbetstid kan vi bygga en sjukvård som ger personalen rätt förutsättningar på jobbet och positiv inverkan på personalens fritid och välbefinnande. Det är vad försöken som gjorts visar. Det är så vi säkerställer vårdens övergripande kvalitet och skapar en sjukvård där fler vill jobba.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter