För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Rikta ljuset mot våldet och öka stödet  

Var tredje kvinna i världen utsätts för sexuellt eller fysiskt våld under sin livstid.

– Våldet mot kvinnor och flickor sträcker sig långt över både klass- och åldersgränser, ett utbrett samhällsproblem som kräver kraftfulla åtgärder. Politiska beslut gör skillnad, menar Vänsterpartiet. 

 Den som är utsatt för våld är ofta rädd att berätta om sin utsatthet. En naturlig kontaktväg för många är vården, ibland i direkt anslutning till våldet men väldigt ofta kopplat till något helt annat. Det borde vara en självklar väg till hjälp, så är det inte alltid. Många är rädda eller otrygga inför att berätta i vården, och osäkra på om rätt kompetens finns för att kunna hjälpa. Vänsterpartiet vill ändra på detta. 

Möter upp ett stort behov 

I Värmland finns det sedan september 2022 en behandlings- och samtalsmottagning som möter personer som utsatts för våld i nära relation. Startskottet var ett förslag från Vänsterpartiet. De första 8 månaderna hade mottagningen tagit emot 190 patienter, majoriteten kvinnor, och trycket på verksamheten har varit oerhört stort.   

– Vi vet att våld i nära relation är ett stort problem och det finns ett stort behov av att kunna söka stöd, och få rätt typ av stöd, säger Elisabeth Björk (V) regionråd i Värmland. 

Mottagningen har fått stor uppmärksamhet och Carin Jonsson, utvecklingsledare inom området Våld i nära relation i Region Värmland, säger att intresset stadigt växer för frågorna och att det finns ett enormt behov.

– Det finns mycket kvar att göra. Mottagningen kompletterar övrig verksamhet och kommer aldrig kunna fylla upp hela behovet av stöd, så det är viktigt att vi även i andra verksamheter vet hur man ska upptäcka och stödja, säger Carin.

Carin Jonsson
Våld i nära relation. Sänkta trösklar till vården gör att fler kan få vård och stöd i tid. – Det finns mycket kvar att göra, säger Carin Jonsson, utvecklingsledare.

Sänka trösklarna till vård  

– I Västra Götaland har Vänsterpartiet fått igenom en satsning på en specialistmottagning som är till för personer utsatta för sexuellt våld. Det hör till de allvarligaste kränkningarna en människa kan utsättas för, därför är det viktigt att vården kan erbjuda en god vård till de som drabbas, säger Carina Örgård (V), regionråd i Västra Götaland.

Tjejjouren Maana är verksam inom Västra Götalandsregionen, och 2023 hanterade de över 300 stödsamtal från unga tjejer som sökt stöd kring frågor om våld. 

– Vi vet att våld är vardag för många unga, där just unga kvinnor är den mest utsatta gruppen, säger Gabriella Thompson Graflund, verksamhetschef på tjejjouren Maana. Vi tycker att det är fantastiskt att Västra Götaland nu öppnar en mottagning riktad till personer som utsatts för sexuellt våld, säger hon. 

De båda mottagningarna syftar till att sänka trösklar för att söka hjälp, men också att öka kunskapen för att fler ska våga och kunna ta emot på ett bra sätt. En annan viktig del av det är att i både Värmland och Västra Götaland har man tagit bort avgifterna för besöken helt, liksom i andra regioner. 

– Det är också en säkerhetsåtgärd för att inte skapa oro för att det ska komma en faktura hem, där den utsatta bor tillsammans med sin förövare, säger Elisabeth Björk (V).

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter