För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sverige

Stoppa gräddfilerna i sjukvården
Spela videoklipp

Stoppa gräddfilerna i sjukvården

Det svenska sjukvårdssystemet som bygger på en jämlik sjukvård där den som har störst behov ska få vård först är på väg att försvinna. Det menar forskaren John Lapidus som granskat hur privata sjukförsäkringar leder till ett parallellt system som skapar gräddfiler och urholkar den offentliga sjukvården.

Ett trettiotal personer har samlats i ABFs lokal Bergslagsgården som ligger mitt i Norrköpings historiska industrilandskap. Det är Vänsterpartiet som bjudit in till en föreläsning i det rödmålade huset vid Skvallertorget. Rakt över gatan står statyn med Kata Dahlström som höjer en knuten näve som påminnelse som att det var arbetsrörelsens kamp för rättvisa som byggde den svenska välfärden.

John Lapidus är forskaren som granskat hur den svenska sjukvården påverkas av en växande marknad för privata sjukvårdsförsäkringar. I sin senaste bok Den sjuka debatten beskrivs hur försäkringsbolagen och de privata aktörerna driver fram ett parallellt sjukvårdssystem som bygger på plånbokens tjocklek snarare än behovet av sjukvård.

-Den svenska sjukvårdsmodellen gick ut på att den var ett gemensamt system för alla oavsett samhällsklass. Man gick till samma sjukvård. Det vi nu ser är att denna modell slås sönder. Vi har idag 800 000 personer som har privata sjukvårdsförsäkringar som låter dem gå före sjukvårdsköerna. Det har skapat ett parallellt sjukvårdssystem, säger John.

John Lapidus har skrivit boken Den sjuka debatten som visar på hur starka intressen försöka dra isär den Svenska sjukvården.
Den svenska sjukvårdsmodellen slås sönder med privata sjukvårdsförsäkringar menar forskaren John Lapidus

I praktiken fungerar det så att privata vårdgivare tecknar avtal med både regionerna och försäkringsbolagen. Det gör att de privata vårdgivarna har dubbla uppdrag. Då resurserna, framförallt när det gäller personal, är begränsade leder det till att när de ger vård till en privatfinansierad patient så får någon i det offentliga systemet vänta. 

När det växer fram parallella system så får det även andra konsekvenser, menar John. Viljan att bidra till det gemensamma samhällsbygget minskar när privilegierade grupper upplever att de får ett bättre alternativ genom privata sjukvårdsförsäkringar. Detta påverkar också inriktningen på vilken politik som förs.

-Genom att resursstarka grupper har en ventil ut ur systemet så innebär det också att det blir enklare för politiker att skära ner i sjukvården. Grupper som har dessa försäkringar drabbas då inte av försämringar och kommer därmed inte heller att protestera då det inte är de själva som drabbas, förklarar John.

Trots att sjukvården genomgår en grundläggande förändring är det svårt att få till en rak och ärlig debatt. Under de år som John arbetat med sin forskning har han försökt få igång samtal och diskussion med både politiker och företrädare för försäkringsbranschen. Många har svarat på hans artiklar, men ofta på ett undanglidande sätt.

-Det vore det mest ärliga att tala klarspråk kring dessa frågor och säga att sjukvården ska vara en vara som vilken som helst. Det är ju ett argument som man faktiskt kan föra fram om man nu tycker så. Men vad vi ser är att de privata vårdaktörerna försöker hitta på andra argument, säger John. 

Han pekar på att de privata ofta försöker föra fram påståenden om att det här parallella systemet med privat sjukvård avlastar den offentliga sjukvården. I verkligheten är det ju faktiskt precis tvärt om menar John.

Sten Axelsson Fisk arbetar som läkare inom kvinnosjukvården i Region Skåne, på Lasarettet i Ystad. Där ser han konsekvenserna av denna utveckling dagligen i sitt arbete. Det gör honom frustrerad.

– Den offentliga sjukvården kan inte tävla mot de privata vårdföretagen. De har möjlighet till dubbla inkomstkällor och kan prioritera lönsamma patienter vilket gör arbetsbördan lättare. Samtidigt kan de privata betala ut helt andra löner vilket gör att de kan locka till sig personal från den offentliga vården. Så kan vi inte ha det, säger Sten.

Sten Axelsson Fisk är Läkare och mycket kritisk till gräddfiler i Sjukvården som skapas av privata sjukvårdsförsäkringar
Den privata sjukvårdens konsekvenser blir en sämre tillgång för de med störst behov menar Sten Axelsson Fisk. Fotograf: Dick Lindström.

Detta är en av förklaringarna till att det idag finns alldeles för få vårdplatser i Sverige. Pengar och personal inom sjukvården finns inte där de skulle behövas som mest, menar Sten som också lyfter fram vinstjakten i välfärden som ett stort problem.

– Konsekvensen blir en försämrad tillgång till sjukvård på grund av att skattepengar inte går till den offentliga behovsstyrda vården. Det är också ett rättviseproblem där de som kan betala för sin sjukvård går före i kön, fortsätter Sten.

Den offentliga sjukvården saknar 14 miljarder nästa år. Det är något som oroar Jessica Eek som sitter i regionstyrelsen för Vänsterpartiet i Region Östergötland. Hon har suttit i publiken och lyssnat på Johns föreläsning i Norrköping.

Den politiska högermajoriteten i Östergötland har lagt fram förslag på omfattande neddragningar och besparingar i sjukvården. Samtidigt driver de igenom privatiseringar utan att ta hänsyn till att regionens konsekvensanalyser visar på allvarliga brister för såväl patienter som personal.

-Vi ser en politik där privatiseringar och nedskärningar ytterligare öppnar dörren för alla med privata försäkringar. Det är omöjligt att inte se sambandet mellan högerns politik och framväxten av den här marknadsvården, säger Jessica.

Högern har varit skickliga när de genomfört sitt systemskifte i sjukvården. Rätten till jämlik vård har monterats ner utan att det skapats någon större debatt. Men det är inte för sent att rädda sjukvården från detta menar Jessica som också arbetar som sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping. Men för att få till en förändring krävs det en stark politik som både ändrar lagstiftning och ger sjukvården mer resurser.

-Ska vi sätta stopp för marknadsvården krävs det handling. I grunden handlar det om att få bort vinstintresset från välfärden. Men vi kan också stoppa tudelningen av sjukvården genom att förhindra offentligt finansierad vård att ta emot pengar från försäkringsbolagen. På det sättet skulle vi stoppa en hel del av gräddfilerna som vi idag ser i sjukvården, säger Jessica.

Jessica Eek är Vänsterpartist och sjuksköterska. Hon vill sätta stopp för gräddfilerna i sjukvården.
Jessica Eek är sjuksköterska och regionpolitiker för Vänsterpartiet. Hon vill sätta stopp för gräddfilerna i sjukvården.

Men det är inte bara i de slutna sammanträdesrummen som förändringen måste ske menar Jessica. Det krävs att fler engagerar sig och tar striden för en gemensam sjukvård. Utanför står statyn av Kata Dahlström och påminner om att välfärden byggdes av människor som gick ihop och krävde ett bättre samhälle.

-Vi får aldrig glömma att det är när vi är många som går samman och kräver rättvisa och förändring som vi verkligen kan förbättra det samhälle som vi lever i. Så min uppmaning till den som tror på att vi ska ha en sjukvård som är till för oss alla är att se till att engagera dig innan det är för sent, avslutar Jessica.

Vill du veta mer om vad Vänsterpartiet arbetar för i din region kan du läsa mer här.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter

Välj region för att se fler nyheter