För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

Bort med marknadsvården och vinstintressen i välfärden

De privata vårdcentralernas vinster – dyrt för Region Uppsala

Idag tvingas Region Uppsala att fritt låta privata vårdcentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. Vänsterpartiet vill nu sätta stopp för marknadsvården säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Resultatet har dock blivit att de framförallt koncentrerats till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt får områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte samma tillgång till vårdcentraler. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata vårdcentralerna utifrån de platser som bolagen väljer att etablera sig på.

– De privata vårdcentralerna har etablerat sig i rika delar av länet, särskilt i Uppsala kommun. Trots att ohälsotalen är högre i exempelvis Tierp, Älvkarleby och Gottsunda. Det blir en omvänd Robin Hood-effekt där resurserna dras från områden med stora behov till mer välmående, säger Neil Ormerod. 


Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Särskilt oroande är att privata vårdcentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för medborgarna. Det innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder och den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr, utan ojämlikheten tillåts växa.

Neil Ormerod, Vänsterpartiet Uppsala, vill få bort marknadsvården

Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa en jämlik vård och vi kan garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. Istället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov för människor.

– För att bygga upp ett jämlikt samhälle krävs en offentlig sjukvård som hänger ihop, avslutar Neil Ormerod. 

Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är ett avgörande steg mot att skapa en stabil och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter