För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

Sjuksköterska jobbar på kontoret

Hyrpersonal kan bryta mot arbetstidslagen

Hyrpersonal kan kringgå arbetstidslagen och arbeta för många nätter i sträck. Det har fått Cecilia
Viklund, sjuksköterska och regionpolitiker för Vänsterpartiet att reagera.


– Man får inte fullgod sömn när man sover på dagarna och man behöver ledighet för att återhämta
sig. Arbetstidslagen kräver en veckovila på 36 timmar och den uppnår man inte om man jobbar för
många pass i sträck, säger Cecilia Viklund, sjuksköterska på Akademiska och regionpolitiker för
Vänsterpartiet.
Hon fortsätter:
– De flesta sjuksköterskor jobbar två-tre nätter i sträck. Sedan orkar man inte mer. En gång jobbade
jag fyra nätter i sträck, och på den fjärde natten fick jag frånvaroattacker. Någon som jobbar tio
nätter är antingen en superhjälte eller så är det någon som riskerar att helt tappa fokus på jobbet.
Cecilia Viklund har uppmärksammat att hyrsjuksköterskor kan arbeta många nätter i rad och på så
sätt inte följa arbetstidslagen. Nyligen ställde hon en interpellation i regionfullmäktige om det.
– När man pratar med hyrpersonal talar de ofta öppet om hur väldigt mycket de jobbar. De kan
närmast skryta om hur de jobbar tio eller fler nätter i sträck.

Cecilia Viklund, sjuksköterska, vill inte ha hyrpersonal i sjukvården


Anledningen till att det är möjligt är att det saknas övergripande kontroll. En chef på en avdelning
kan ta in en sjuksköterska som arbetar några nätter. Sedan kan sjuksköterskan gå vidare till nästa
avdelning och arbeta ytterligare några nätter. Fakturorna skickas sedan till respektive avdelning.
Enligt svaret på Cecilia Viklunds interpellation arbetar Region Uppsala med att informera och föra
dialog med konsultföretagen för att hindra att hyrpersonal jobbar för mycket.
Det är inte tillräckligt tycker Cecilia Viklund.


– Då har man ju ingen koll på om någon jobbar dag efter dag eller natt efter natt. En hyrsjuksköterska
kan också ha ett eget företag och hyra ut sig själv, då finns ingen annan på konsultsidan som har koll
heller.
Hon påpekar att det är både en patientsäkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga.
– Sjuksköterskor blandar och ger läkemedel och dropp. Ett misstag kan få allvarliga följder. Det är
också en fråga om arbetsmiljö, inte bara för hyrpersonalen, utan också för dem som ska arbeta med
en kollega som är trött och kanske inte orkar delta i det gemensamma arbetet med att städa, eller
planera inför nästa pass.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter