För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

För äldre, sjuka och de som inte har råd med en sjukförsäkring är utvecklingen mot en allt mer tvådelad vård förödande.

Regionrådet: “Var förbannad över vården!”

Samtidigt som den offentliga vården brottas med resursbrist skapas en tvådelad vårdmarknad där privata vårdföretag, sponsrat av skattemedel, prioriterar de som har råd att skaffa sig en sjukvårdsförsäkring.

Regionerna och de stora sjukhusen, inte minst Akademiska, brottas med budgetar som inte räcker till. Nya läkemedel och behandlingar och en allt äldre befolkning, tillsammans med högre krav från patienter och närstående, kräver mer resurser. Men både regeringen och regionledningen vägrar att tillföra resurser. Detta leder till att personalen överbelastas, akuten anmäls till IVO och vårdköerna blir längre.

Samtidigt har privatiseringarna lett till en farlig skiktning i vården. Det är skandal att patienter med privat sjukförsäkring kan gå före i kön hos privata vårdgivare. 

Utan regionernas patienter skulle inte dessa privata företag ha kunnat skaffa infrastrukturen som krävs för att kunna sälja en gräddfil åt försäkringspatienter. Det är våra skattepengar som har betalat för företagens utrustning och lokaler. Men patienterna får betala en gång till för att få nyttja dem inom rimlig tid. 

Alla kan inte heller försäkras. Försäkringsbolag vill ha friska kunder då en för stor andel sjuka blir för kostsamt. 

Vänsterpartiet vill istället att Region Uppsala förbjuder vårdföretag som har avtal med regionen att låta privata patienter gå före. 

Det går fort nu. Om vi inte gör något kommer fler att skaffa privata försäkringar – och fler allvarligt sjuka kommer att hamna längre bak i kön. 

Jag skriver inte för att skrämmas. Jag vill att du som läser det här ska bli förbannad – och agera. Trots utvecklingen finns det starkt och stort stöd för en solidarisk och gemensamt ägd sjukvård. Oavsett vilket parti du vanligtvis stödjer så kan du agera för att rädda svensk sjukvård. Till exempel, kan du ta kontakt med politiker och kräva stopp för gräddfiler i vården; och att sjukvården ska få mer resurser.

Redan nu så växer skillnaderna i livslängd mellan de som har mest och de som tjänar dåligt, mellan professorn och undersköterskan. Med en tvådelad vård kommer det bara att bli värre: vårt samhälle dras isär. Men än så finns det tid. Om vi blir fler som kämpar för sjukvården.  

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter