För rättvisa och välfärd

|

2023

|

Värmland

Fler nyheter

Vi 4

Hur skulle sjukvården påverkas om heltid var 30 timmar per vecka?

Sid_2_Fråga_4_Agneta_Lenander_Foto Emmalisa Pauly

Agneta

Lenander

Fler skulle jobba i sjukvården

Sid_2_fråga_4_Lina_Myritz

Lina

Myritz

Sjukvården skulle göra ett bättre jobb

Sid_2_fråga_4_Mia_Chirstensson_Foto Emmalisa Pauly

Mia

Christensson

Jag hade orkat mer

S2_fråga_4_Gunilla Pellinen

Gunilla

Pellinen

Det skulle bli mindre stress