För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

Fördubblat stöd till vårdcentraler på landsbygden tack vare Vänsterpartiet

Fördubblat stöd till vårdcentraler på landsbygden

Alla värmlänningar ska ha tillgång till samma vård och det möjliggörs av våra vårdcentraler. Nu satsar vi 30 miljoner kronor för att stärka Värmlands vårdcentraler.

Vi har tagit ett första steg för att alla värmlänningar ska få en starkare och mer jämlik vård. Styret i regionen, SCV-majoriteten, satsar på att stärka vården på landsbygden, ge vårdcentralerna bättre förutsägbarhet i ekonomin och nya resurser för att bryta den psykiska ohälsan. 

Satsningens tre delar:

  • 10 miljoner till en generell höjning fördelad på alla vårdcentraler.
  • 11 miljoner till en riktad satsning på vårdcentraler som får ett geografitillägg, vilket gynnar mindre orter där det inte finns sjukhus.
  • 9 miljoner till en riktad satsning för arbete med psykisk ohälsa. 

10 miljoner extra

Vårdcentralerna är grunden för att hela vårt vårdsystem ska fungera. De finns närmast patienten och det är där de flesta patienter får vård. För att vården ska klara av sitt uppdrag behöver vårdcentralerna stärkas, det gynnar hela systemet inklusive våra tre sjukhus. Vårdcentralerna är också en del av kärnan i omställningen till en god och nära vård, ett arbete som görs inom hälso- och sjukvården tillsammans med kommunerna.

-De här 10 miljonerna extra till vårdcentralerna gör att hela vårdsystemet blir starkare. Vi är i en svår ekonomisk tid och vi måste göra allt vi kan för att värmlänningarnas vård ska fortsätta utvecklas, säger Elisabeth Björk, regionråd Vänsterpartiet Värmland. 

Elisabeth Björk, regionråd
Vänsterpartiets regionråd Elisabeth Björk är glad över den extra satsningen på vårdcentraler på landsbygden.

Satsningen på 10 miljoner ger större möjligheter för vårdcentralerna att genomföra sina uppdrag. De har ofta fått kämpa med ekonomin och behöver den här höjningen av ersättning. De här extra resurserna fördelas jämnt utifrån antal listade patienter på vårdcentralerna. Då får ledningen bra förutsättningar att planera verksamheten eftersom det ger god förutsägbarhet i ekonomin.

22 miljoner i geografitillägg

Varje år ges en ersättning ut till vårdcentralerna som är beräknad på avstånd till sjukhus. De vårdcentralerna med längst avstånd till sjukhus får störst del av ersättningen. Den tidigare summan på 11 miljoner kronor fördubblas nu till nästa år vilket gör att vårdcentraler i mindre orter får mer pengar.

– Den här satsningen går till vårdcentraler som inte har närhet till sjukhus och som behöver förstärkas, säger Parvane Assadbegli, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet Värmland.

Vård för hela människan

Den tredje delen av satsningen ger nio miljoner extra till arbete med psykisk hälsa. Pengarna ska användas till utbildning och anställning av psykologer och vårdsamordnare.

-Vänsterpartiet jobbar för att hela människan ska må bra och ser därför att det är extra viktigt att satsa på en bra psykiatrisk vård, både för vuxna, barn och unga. När det gör ont i själen behöver man kunna känna sig trygg i att det finns hjälp att få, på samma sätt som när man söker kroppslig vård, avslutar Elisabeth Björk, regionråd Vänsterpartiet Värmland.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter