För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

En framtidsbild av Nya CSK, ett projekt på 7 miljarder vilket är den största investeringen någonsin i ny- och ombyggnation i Värmland.

Nu investerar vi för framtidens vård i Värmland

Region Värmland bygger ett nytt toppmodernt sjukhus. Det är den största investeringen i ny- och ombyggnation i Värmlands historia med en första etapp om 5,2 miljarder av den totala investeringen på 7 miljarder kronor.

Behovet av nybyggnation kommer ur att vården ständigt blir bättre och mer specialiserad och att det finns så mycket mer vi kan behandla idag, jämfört med igår. Värmland är inte det enda länet som bygger nytt sjukhus, det är något som sker eller har skett runt om i hela Sverige i närtid. Västmanland, Skåne och Kronoberg är några exempel. Att så många nu behöver bygga nytt visar att utbyggnaden av sjukvården skedde under ungefär samma tid runt om i Sverige och för den tidens behov och att vi nu står inför en nödvändig uppdatering.

Personalen i fokus

I processen för att bygga det nya centralsjukhuset (CSK) i Karlstad är personal som ska arbeta i de nya lokalerna delaktiga, så att lokalerna är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas i dem. Dagens lokaler är inte anpassade efter dagens arbetssätt och modern teknik. I den stora byggnation som nu görs är flexibilitet en viktig del. 

En av de största utmaningarna vården står inför är kompetensförsörjningen. Nya CSK är ett led i att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna. 

  • Vi kommer ha ett sjukhus där medarbetarna trivs, och det är en viktig del i arbetet med att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha möjlighet att behålla och rekrytera medarbetare, säger Elisabeth Björk, regionråd för Vänsterpartiet.

Konstnärlig gestaltning

Ramen för konstnärlig gestaltning är 40 miljoner kronor, motsvarande 0,7% av den totala investeringen. 

  • Vi bygger för flera generationer framåt, det är viktigt att vi skapar en miljö som är trivsam, engagerande och som skapar en stolthet hos oss värmlänningar. Där vet vi att den konstnärliga gestaltningen spelar stor roll – det är det som ger platser liv och identitet, säger Elisabeth Björk, regionråd för Vänsterpartiet.

Hållbarhet

Det första huset som byggs kommer att byggas med trästomme och bli Sveriges första sjukhus i trä. Hållbarhet är ett ledord i projektet och ett omfattande hållbarhetsprogram är framtaget. Det gäller allt från materialval till att ha lokaler anpassade till personal och besökare. Det är många aspekter som behöver rymmas i projektet. Framförallt är det viktigt att lokalerna är tillgängliga, och kan användas av olika grupper och för olika behov.  

Nya CSK i Karlstad blir ett väl fungerande centrum för värmländsk vård, där värmlänningar från hela länet troligen någon gång under sin livstid kommer att ta del av det stora vårdutbudet.  

  • Många av de lokaler vi har idag är inte anpassade för modern teknik eller moderna arbetssätt. Av det har vi lärt oss att vi behöver förbereda oss för den vård vi idag inte vet hur den kommer att se ut. Med nya CSK skapar vi en modern arbetsplats, så att vi står väl rustade för framtidens vård, säger Elisabeth Björk, regionråd för Vänsterpartiet.

5 snabba om Nya CSK

  1. Vårdens behov styr utformningen
  2. Flexibla lokaler för framtiden​
  3. En förutsättning för modern vård
  4. Patienten i fokus
  5. Nya CSK ska vara hållbart

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter