För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

Rätten till en god hälsa

Text: Parvane Assadbegli, ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Värmland

Vi behöver förhålla oss till en tid som präglas av stor osäkerhet och enorma utmaningar. Pandemin är över men konsekvenserna av den påverkar oss än. Vi har ett pågående krig i Europa, och en pågående klimatkris. Det är ett ekonomiskt pressat läge där mat, bränsle och el ökat kraftigt i pris. Detta skapar tillsammans en mycket oförutsägbar situation för regionens verksamheter och ekonomi.

Nu, kanske mer än på länge, krävs ett tydligt politiskt ledarskap som sätter kärnverksamheten i centrum. I hälso- och sjukvården är vårt fokus att alla människor har lika värde och samma rätt till en god hälsa. 

Att prioritera är politikens ansvar

Vi måste hantera en växande brist på personal inom välfärden, vilket är ett problem som tyvärr inte ser ut att minska de kommande åren. För att få en väl fungerande sjukvård måste vi satsa på personalen och deras arbetsmiljö. De ska få chansen att möta patienternas behov på bästa sätt. Vi ser också att vårdcentralerna är otroligt viktiga. De är oftast den första vägen in i sjukvården och de ska vara tillgängliga på ett enkelt sätt. 

Det är politikens uppgift att hantera de här frågorna och våga prioritera. Vi ska ta ansvar för varje krona i skattemedel och se till att de används där de gör mest nytta. Genom konkreta och målmedvetna beslut kan vi säkerställa en jämlik vård som ges efter behov.

Parvane Assadbegli, ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Värmland

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter