För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsvården

Vinst framför hälsa – så jobbar de privata vårdcentralerna

Text: Werner Petersson

Idag tvingas regionen att fritt låta privata vårdcentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. – Vänsterpartiet vill sätta stopp för marknadsvården, säger Elisabeth Björk, regionråd Vänsterpartiet Värmland.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Men resultatet är att de koncentreras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler. 

-Det ska gå att lita på hälso- och sjukvården oavsett vem man är och var man bor, säger Elisabeth Björk. 

Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Dagens system med fri etableringsrätt gör att privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr, utan ojämlikheten tillåts växa. Den geografiska ojämlikheten blir bara större.

Särskilt oroande är att privata vårdcentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för medborgarna. Det innebär att den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård.

-Ett tråkigt exempel på hur det kan gå är när den privata vårdcentralen i Filipstad lades ner 2017 och alla patienter på kort tid fick flytta över till den landstingsägda vårdcentralen. Antalet listade personer gick då från 6 400 till 11 000, säger Elisabeth Björk.

Vänsterpartiets regionråd är kritisk till de privata vårdcentralerna och vill stoppa marknadsvården

Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa en jämlik vård och garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. I stället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov. 

-Det säger ju sig självt att vinst inte borde vara det viktigaste när det handlar om människors välbefinnande. Alla människor har rätt till en god vård och för att uppfylla det så krävs att vi ger vård efter behov, säger Elisabeth Björk. 

Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är ett avgörande steg mot att skapa en stabil och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter