För rättvisa och välfärd

|

2023

|

Västerbotten

Fler nyheter

Vi 4

Vad skulle du göra om arbetstiden kortades med två timmar om dagen?

s2_Rune Hellqvist_fråga 4

Rune

Hellqvist

Jag skulle läsa mer

s2_Frida Cederback_fråga 4

Frida

Cederback

Jag skulle röra mig mer

s2_Matilda Norden Fällman_fråga 4

Matilda

Nordén Fällman

Jag skulle vara mer med barnen

s2_Anna Dahlen_fråga 4

Anna

Dahlén

Jag skulle vara gladare