För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Varje människas behov behöver tillgodoses

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader 

Idag tvingas regionen att fritt låta privata vårdcentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. Vänsterpartiet vill nu sätta stopp för marknadsvården säger Margaretha Löfgren (V), ordförande i beredningen för primärvård och tandvård, Region Västerbotten.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Men resultatet är att de koncentreras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler. 

I Västerbotten finns de flesta privata vårdgivarna i Umeå med kranskommuner. Umeå har länets yngsta befolkning och därmed också den friskaste. 

– De privata vårdcentralerna drivs av vinstkrav. Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och att den som har störst behov ska gå först. Det gäller inte för de privata vårdgivarna, där är det bolagsvinsten som är det primära, säger Margaretha Löfgren.


Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata vårdcentralerna utifrån platser som bolagen fritt väljer att etablera sig på.

Det är bara om vi stoppar marknadsvården som vi kan få en jämlik sjukvård
Det är bara om vi får bort vinstintresset från sjukvården som den kan bli riktigt jämlik, menar vänsterpartisten Margaretha Löfgren.


Särskilt oroande är att privata vårdcentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för medborgarna. Det innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder och den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr, utan ojämlikheten tillåts växa.

Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa en jämlik vård och vi kan garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. I stället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov för människor. 

– Tillgång till jämlik vård i hela länet med hälsocentraler i varje kommun kan bara ske om vinstförbud införs, avslutar Margaretha Löfgren.

Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är ett avgörande steg mot att skapa en stabilt och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter