För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Regeringens politik skadar sjukvården

Höjt försörjningskrav drabbar välfärden – Vänsterpartiet skarpt kritiska

Från den 1 november mer än fördubblas lägstalönen för att få arbetstillstånd i Sverige, från 13 000 kr till 27 360 kr. Den nya nivån ligger över flera av de idag avtalade lägstalönerna, bland annat inom välfärdssektorn och berör många anställda i Västerbotten.

I Västerbotten påverkas flertalet verksamheter i såväl kommunerna som regionen när oersättliga människor som bär upp välfärden inte får sina uppehållstillstånd förlängda. I Västerbotten handlar det om flera hundratals personer. Människor som arbetar inom allt från äldreomsorg till social omsorg samt hälso- och sjukvård. Bara i Skellefteå, en kommun som står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning, berörs hela 200 personer.

Regeringen och SD motiverar höjningen av försörjningskravet med att de vill komma åt arbetslivskriminaliteten, men i själva verket handlar det om att de vill köra ut invandare från Sverige. Ändringen har mötts av kritik från både näringsliv och flera fackförbund.

Tyvärr är det inte bara de blåbruna som är inne på detta. Under förra året föreslog även Socialdemokraterna ett lönekrav på minst 29 880 kronor för arbetskraftsinvandrare. De kom dock snabbt på andra tankar. Det hoppas vi att de blåbruna ska göra också.

Denna höjning kommer i första hand att drabba människor som bor och arbetar i Sverige sedan länge, som är etablerade här och vars barn går i svenska skolor. De riskerar att behöva lämna landet om deras löner inte kommer upp till lägstanivån. I andra hand drabbas företag, kommuner och regioner som har ett stort behov av just arbetskraftsinvandrare. Och i slutändan drabbas du och jag. Alla vi som bor i Västerbotten.

En av de största utmaningarna Sverige står inför är kompetensförsörjning och för att vi ska klara den är utländsk och invandrad kompetens avgörande. Tyvärr kommer regeringens förslag om ett lönegolv för arbetskraftsinvandrare att kraftigt försvåra rekryteringen.

Norrland står inför en gigantisk befolkningsutmaning. Redan innan den nya gröna industrialiseringsvågen konstaterade man att norra Sverige behöver fler människor och att den annalkande bristen på invånare i förvärvsarbetande ålder slår extra hårt mot samhällets välfärdstjänster.

Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommer de som är över 80 år i befolkningen att öka med nästan 50 procent till år 2031. Det innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med 30 procent. Även hälso- och sjukvården behöver öka bemanningen påtagligt. Samtidigt ökar personer i arbetsför ålder och sysselsatta inte tillräckligt under kommande tio år. Att hitta kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner står inför. Att då försvåra för den personal som redan arbetar inom denna sektor är verklighetsfrånvänt. Alla som jobbar är goda resurser och vi behöver bli fler.

Utöver detta vill den blåbruna regeringen även minska antalet uppehållstillstånd och avveckla permanenta tillstånd. De har tillsatt en utredning som ska se över en minskning av de svenska uppehållstillstånden till EU:s miniminivå.

Vi i Vänsterpartiet är skarpt kritiska till höjningen av försörjningskravet då detta är rasistisk politik som kommer att drabba alla oss som bor i Västerbotten.

Daniel Johansson, gruppledare, Vänsterpartiet Storuman
Anna Dahlén, gruppledare, Vänsterpartiet Lycksele
Maria Myrstener, gruppledare, Vänsterpartiet Nordmaling
Joakim Wallström, gruppledare, Vänsterpartiet Skellefteå samt kommunalråd i Skellefteå
Lennart Gustavsson, gruppledare, Vänsterpartiet Malå samt kommunalråd i Malå
Åsa Össbo, gruppledare, Vänsterpartiet Vilhelmina
Viktoria Lapinniemi, gruppledare, Vänsterpartiet Vännäs
Bore Sköld, gruppledare, Vänsterpartiet Umeå
Jonas Karlberg, gruppledare, Vänsterpartiet Region Västerbotten samt regionråd med ansvar för jämlikhet och jämställdhet
Paavo Ruokojärvi, gruppledare, Vänsterpartiet Robertsfors
Wilmer Prentius, ordförande, Vänsterpartiet Västerbotten
Kjell Öjeryd, gruppledare Vänsterpartiet Sorsele samt kommunalråd i Sorsele
Lasse Simonsson, ordförande, Vänsterpartiet Dorotea

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter