För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Låt alla ge blod på lika villkor – oavsett sexuell läggning

Text: Jonas Karlberg

På sommaren minskar antalet som lämnar blod och det är ofta en väldigt ansträngd tid för landets blodcentraler. I värsta fall kan behandlingar och operationer behöva ställas in. Trots det får inte alla
människor ge blod på samma villkor. 14 juni är det internationella blodgivardagen och vi vill lyfta
frågan om att få ge blod på lika villkor, oavsett sexuell läggning.


Innan 2012 fick en man som hade haft sex med en annan man aldrig lämna blod igen. Det är nu
ändrat. Men fortfarande gäller olika regler.


Från 1 maj 2021 gäller nya regler för att ge blod. Det är tillåtet för män som har sex med män att
lämna blod, men med kravet om en karenstid på sex månader. Det vill säga han får inte ha haft sex
med en annan man på ett halvår – oavsett om det är en ny partner eller inte.

För kvinnor som har sex med kvinnor och olikkönade par gäller att de måste vänta tre månader med
att ge blod efter det att de haft en ny sexuell kontakt. Det finns ingen regel som säger att de inte kan
ha sex alls under denna tid. Män som har sex med män pekas därmed ut som en särskild riskgrupp.

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

I juni i fjol öppnades det upp för en ändring i reglerna för riskbedömning av blodgivare.
Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att sammanställa kunskap från andra länder som infört
modeller med individbaserad riskbedömning samt att undersöka om dessa erfarenheter går att
överföra till svenska förhållanden.

Rapporten slår fast att inget av länderna som ingått i studien har rapporterat någon betydande
ökning av transfusionsöverförd smitta efter att de övergått till individbaserad riskbedömning.
Folkhälsomyndigheten menar också att erfarenheterna från länderna man tittat på går att överföra
till svenska förhållanden. Dock skulle det krävas en ny metod för screening som innebär att man kan
upptäcka virus på ett tidigare stadium.

Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att utreda möjligheterna för att införa den här typen av
screening.

Hela blodgivarsystemet för samtliga givare bygger på tillit – att man fyller i blanketterna
sanningsenligt för att minska risken för smittspridning av blodburna sjukdomar. Men denna tillit
gäller alltså inte alla.

Antalet aktiva blodgivare minskar varje år i Sverige, men det finns många som vill ge blod. Vi behöver
alla blodgivare vi kan få, självklart utan att äventyra patientsäkerheten.

Vi i Vänsterpartiet anser att män som har sex med män inte automatiskt ska räknas ha ett så kallat
riskbeteende och att det självklart bör ske en individuell riskbedömning för att fler ska kunna bli
blodgivare i Sverige. Män som har sex med män ska ha möjlighet att lämna blod på samma villkor
som andra.
Denna artikel har tidigare pulicerats i VK och Norran

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter