För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Marknadsvården finns även i Västerbotten

Marknadsvården fungerar illa där vården behövs som mest

Marknadsvården finns i Västerbotten också. Det kan vara svårt att tro med tanke på hur få privata vårdcentraler som finns här men den lever och frodas. I Skellefteå använder Northvolt och andra bolag sjukvårdsförsäkring som en del i paketet för att behålla och söka personal. Snabbspår förbi vårdkön.  

Vårdbolag har uttalat att Region Västerbotten gör det svårt för privata vårdcentraler att etablera sig i regionen, att regionens krav är för omfattande. Det är inte sant. Västerbotten skiljer inte ut sig från sina grannregioner. Kravet är att varje hälsocentral ska kunna ta patienter oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ganska rimliga krav, enligt oss. Vem vill ha vårdcentraler utan mödrahälsovård eller BVC, eller vårdcentraler utan krav på psykiatrisk kompetens? Särskilt där avstånden är som störst i inlandet? 

Sanningen är att problemet inte är att Region Västerbotten gör det svårt för privata vårdcentraler. Problemet är västerbottningarna, att det i många av våra orter bor för få människor för att det ska vara lönsamt att starta en vårdcentral. 

Det finns 38 vårdcentraler i Västerbotten varav fem är privata. Fyra av de privata finns i Umeå, varav tre i centrala Umeå. Capio, som driver 101 vårdcentraler varav två i Umeå, är störst i landet och störst i Umeå av de privata vårdcentralerna. De tar också försäkringspatienter. Nästan lika stora Praktikertjänst äger en av de bägge andra vårdcentralerna i Umeå. Det är stora företag som drivs för att göra vinst på sjukvård.  

All vård är inte attraktiv för vinstdrivande bolag. Investerarna söker sig dit där det går att dra in pengar. Det gör att privata vårdcentraler aldrig kommer att vara ett alternativ på många orter. 

Västerbottens grannregion Jämtland-Härjedalen har näst minst antal listade hos privata vårdcentraler, trots ett välvilligt borgerligt styre förra mandatperioden. Inga av de stora vårdbolagen har etablerat sig där. Privata vårdcentraler fungerar illa i glesbygd och landsbygd. De fungerar inte särskilt bra i städerna heller. De är ett stadscentrumfenomen. En lösning för platser där någon annan kan ta hand om det som inte passar in i företagsprofilen. Marknadsvårdens lösningar fungerar illa där vården behövs som mest. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter