För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Jonaas Vänsterpartiet Västerbotten

Orimliga politikerarvoden i Västerbotten

Text: Anna Maria Lindgren

Många politiker har idag inkomster som de flesta bara kan drömma om. Vänsterpartiet vill att klyftan mellan folkvalda och folket inte ska öka än mer och söker därför sänka arvoden på alla politiska nivåer, även i regionerna.

– Det är inte rimligt med de arvoden vi har nu, menar Jonas Karlberg (V), andre vice ordförande i regionstyrelsen, samt regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet i Västerbotten.

Riksdagsledamöter har idag ett arvode på cirka 73 000 kronor i månaden om de inte är ordförande eller vice ordförande i ett utskott. Kostnaderna som används som index för regionarvoden har ökat mer än andra kostnader och därför har regionpolitikernas arvoden de senaste åren ökat snabbare än riksdagsarvodena och är nu cirka 74 000 kr per månad.

Vänsterpartiet vill att regionens arvoden som ett minimum, och för jämförbarhet, följer riksdagsarvodenas utveckling. Vänsterpartiet vill också att nivån på riksdagsarvodet sänks till ett prisbasbelopp, i år 52 500, för att klyftan mellan de folkvalda och folket de representerar inte ska öka än mer. Samma skulle då gälla för regionpolitiker.

Idag har vissa regionpolitiker i Västerbotten dessutom ett arvode som är högre än 1,0, det vill säga mer än ersättning för en heltid.

– Om vi skulle kapa alla arvoden som överstiger 1,0 skulle det innebära en besparing på uppskattningsvis 1,8 miljoner kronor per år. Och skulle vi dessutom sänka alla arvoden till riksdagens nuvarande arvodesnivå skulle vi spara cirka 800 000 kr, framhåller Jonas.

Pengar
Sänkta politikerarvoden skulle spara 800 000 i regionen, säger Jonas Karlberg (v).

Arvodesreglerna tas av regionfullmäktige innan valet och praxis är att inte ändra dem förrän inför nästa val, när det har skett har det varit med konsensus.

Vänsterpartiet vill se en allmän sänkning av arvodena och yrkade när arvodesreglerna togs att Region Västerbottens arvode skulle följa arvodet för riksdagsledamöter, att det ska finnas en konsekvens och jämförbarhet mellan olika politiska organisationer.

Man stämmer in i Vänsterpartiets riksdagsgrupp linje att arvodet skulle kunna sänkas betydligt, till ett prisbasbelopp. Vänsterpartiet yrkade också på att högsta möjliga sammanlagda arvode skulle sättas till 1,0 i årsarvode samt att arvodet i Beredningen för samverkan och regional utveckling skulle sättas till maximalt 0,1 av årsarvode för samtliga ledamöter. Vänsterpartiet blev nedröstade och reserverade sig mot beslutet.

Trots att Vänsterpartiet anser att de fasta arvodena är för höga, tycker man ändå att det är viktigt med fasta arvoden, framför allt för att det ger oppositionen tid och möjlighet att bedriva ett bra arbete. Något som är viktigt för en fungerande demokrati.

– Självklart ska man som politiker ha lön för det arbete man utför, men vi i Vänsterpartiet anser inte att politiker ska leva i en verklighet långt ifrån vanliga medborgare, säger Jonas.

När det gäller arvoden är majoriteten av ledamöterna i riksdag, regionfullmäktigen och kommunfullmäktige inte med på Vänsterpartiets linje.

– I Vänsterpartiet försöker vi lösa det genom att de som har fasta arvoden betalar allt som överstiger en viss nivå till partiet. Lagen tillåter oss, helt riktigt, inte att tacka nej till arvoden. Det ska inte gå att argumentera för att bli vald till ett uppdrag genom att man är rik nog att inte behöva ta ut ersättning, säger Jonas.

Han fortsätter:

– Det är dock viktigt att komma ihåg att de allra flesta politikerna i Sverige inte tjänar några stora pengar på sitt engagemang, utan ställer upp ideellt eller för låga ersättningar. De har vanliga jobb och är aktiva i politiken på sin fritid, de gör det för att de brinner för att göra samhället bättre, avslutar Jonas. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter