För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västernorrland

Fler nyheter

Vi 4

Hur skulle din situation påverkas om du arbetade 30 timmar per vecka?

Sid_2_Fråga_4_Agneta_Lenander_Foto Emmalisa Pauly

Agneta

Lenander

Fler skulle jobba i vården

Sid_2_fråga_4_Lina_Myritz

Lina

Myritz

Det skulle bli fler sjuksköterskor

Sid_2_fråga_4_Mia_Chirstensson_Foto Emmalisa Pauly

Mia

Christensson

Jag hade orkat arbeta heltid

S2_fråga_4_Gunilla Pellinen

Gunilla

Pellinen

Livet skulle bli mindre stressigt

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!