För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västernorrland

Vänsterpartiet lyssnar på och backar personalen!

Detta är en ledare av:
Nina Orefjärd, gruppledare Vänsterpartiet

Välkommen till Vänstern i Vården Västernorrland. En tidning som vi trycker och delar ut men även publicerar digitalt. Här vi berättar om Vänsterpartiets politik både på nationell och regional nivå. Temat denna gång är jämställdhet och arbetstidsförkortning.

I det här numret kan du läsa om försöket med arbetstidsförkortning som sker inom förlossningsvården i Stockholm och om arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser. På sidan 6 hittar du våra regionala texter, bland annat krönikan om den bristfälliga vården för kvinnor i klimakteriet och artikeln om hur vi i regionen länge jobbat för förkortad arbetstid med bibehållen lön.

Region Västernorrlands ekonomi är rekorddålig på grund av både inflationen och bemanningsproblematiken. De senaste åren, inte minst efter pandemin, har en stor personalflykt skett. En bidragande orsak till det är tyvärr regionens obefintliga personalpolitik. Upprepade besparingar har lett till försämringar i personalens arbetsmiljö och villkor. Idag betalar regionen priset för den utvecklingen, med en nota för hyrpersonal (så kallade stafetter) på över 760 miljoner kronor för 2023.

Regionen inför nu åtgärder för att försvåra för stafetter och få dem att istället bli fast personal. Men S, M, C-majoriteten verkar inte beredd att även satsa på personalens arbetsmiljö och villkor. Så länge inte majoriteten är beredd att göra det kommer inte åtgärderna som ska sätta press på stafetterna ge tillräcklig effekt.

Vänsterpartiet har länge sagt att det behövs resurser till personalsatsningar för att vi ska kunna minska stafettberoendet. För att vända på personalflykten och lyckas rekrytera och behålla personal behövs en stor resursförstärkning som möjliggör satsningar på en bra arbetsmiljö. Personalen har upprepat lyft fram sina förslag på åtgärder, det handlar exempelvis om bättre löner och möjligheter till en bra löneutveckling, att införa bemanningstal (antal personal/patient) som minskar stressen och attraktivare scheman med förkortad arbetstid och bibehållen lön. Utvecklingsarbetet måste helt enkelt få komma från dem själva.

Vänsterpartiet lyssnar på och backar personalen! I valet 2026 hoppas vi på ditt förtroende att förverkliga en bättre personalpolitik som får vården i Västernorrland på fötter igen!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter