För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

Vänsterpartiet vill stoppa marknadsvården

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader. 

Idag tvingas regionen att fritt låta privata vårdcentraler starta med ökade klyftor som resultat. Vänsterpartiet vill nu sätta stopp för marknadsvården säger Heidi-Maria Wallinder, regionråd Vänsterpartiet Västmanland.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Resultatet är att de koncentreras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler. 

-Resultaten talar sitt tydliga språk – gräddfiler växer fram för vissa, kostnaderna skenar och skattemedel samlas på hög i privata företags kassor i stället för att den med störst vårdbehov prioriteras högst, säger Heidi-Maria Wallinder. 
Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata vårdcentralerna utifrån platser som bolagen fritt väljer att etablera sig på.


Särskilt oroande är att privata vårdcentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för invånarna. Det innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder och den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr, utan ojämlikheten tillåts växa.

Heidi-Maria Wallinder, Vänsterpartiet
Vänsterpartiets oppositionsråd Heidi-Maria Wallinder är kritisk till hur de privata vårdcentralerna fungerar.

Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa en jämlik vård och vi kan garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. Istället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov för människor.

-För att bygga upp ett jämlikt samhälle krävs en offentlig sjukvård som hänger ihop, avslutar Heidi-Maria Wallinder.

Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är ett avgörande steg mot att skapa en stabil och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter