För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

Kvinnorna är välfärdskrisens förlorare

Detta är en ledare av:
Heidi-Maria Wallinder (V)

En miljon kvinnor arbetar inom välfärden idag. Kanske är du en av dem. Kanske är det du som springer lite snabbare under ditt arbetspass. Kanske är det du som hoppar över rasten för att hinna med. Kanske är det du som oroar dig för din pappa eftersom ingen på äldreboendet har tid med honom.

Larmen från välfärden duggar tätt. Vård, skola och omsorg drabbas hårt när regioner och kommuner måste spara. Det saknas hela 28 miljarder under 2024 bara för att upprätthålla dagens nivå. Regeringen skickar räkningen till dem som bär välfärden på sina axlar. 87 procent är kvinnor. Välfärdskrisen är inget annat än en jämställdhetskris. Nedskärningar i välfärden slår alltid särskilt hårt mot kvinnorna. Därför är situationen i kvinnodominerade yrken en central feministisk fråga. Tillräckligt många kollegor, möjlighet att ta ut sina raster, och en lön som går att leva på, det är inga orimliga krav. Ändå står kvinnorna för 79 procent av alla stressrelaterade sjukdomsfall. Idag väljer alldeles för många att jobba deltid för att de inte orkar med. I stället för att svika patienter och elever bitar vi ihop tills det inte går längre.

När den offentligt finansierade välfärden inte fungerar tvingas kvinnor ta ett större ansvar för såväl äldre anhöriga som för hemmasittande tonåringar. Det kan handla om att gå ner i arbetstid eller säga upp sig för att orka med den ökade belastningen. När samhället drar sig tillbaka förväntas kvinnorna täcka upp för bristerna, även om det blir på bekostnad av deras egen hälsa och ekonomi. Ofta står kvinnor dessutom för större delen av det obetalda hushållsarbetet.

Så här kan det inte fortsätta! Vänsterpartiet föreslår att sex timmars arbetsdag blir det nya heltidsmåttet. Med kortare arbetstid finns det mer tid för återhämtning fastän jobbet är tungt. Vi behöver skapa ett hållbart arbetsliv där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid. Den kanske viktigaste biten i det pusslet är dock att ge välfärden tillräckliga resurser så att fler kan dela på de arbetsuppgifter som vi alla vet måste utföras. Om kvinnorna lämnar sina arbeten med barn, gamla och sjuka går välfärdssamhället under. Deras arbetsmiljö och förutsättningar är en fråga som berör oss alla. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter