För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

kollektivtrafik klimaträttvisa

Låt regionens personal åka billigare

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare som har musklerna att göra viktiga insatser för klimatet och samtidigt underlätta för personalen. Vänsterpartiet föreslår därför att regionen ska göra det billigare för regionens cirka 7000 anställda att åka med länets kollektivtrafik.

För att begränsa jordklotets uppvärmning och de allvarliga konsekvenser som det medför måste koldioxidutsläppen minska kraftigt. En viktig del är att minska användningen av fossila bränslen. Västmanland har en uttalad ambition att vara en miljö- och klimatförebild, vilket innebär att de nationella klimatmålen ska överträffas eller uppnås tidigare här än nationellt.
Ett naturligt steg i den riktningen är att underlätta för den egna personalen att ta sig till och från jobbet med buss eller tåg. Idag har 43 procent mindre än 5 km till jobbet. Det skulle också vara ett sätt att komma till rätta med parkeringsproblemen vid sjukhuset i Västerås, samtidigt som förmånligt resande är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. En tredjedel av medarbetarna svarar att de skulle åka mer kollektivt med rabatterade resor via arbetsgivaren.

Flera andra regioner har redan infört förmånliga kollektivtrafikkort för sina anställda, antingen genom förmånsbeskattning eller avdrag på lönen, och övriga regioner som har tillfrågats anser att det vore önskvärt att införa. Förra politiska styret valde att utreda vårt förslag och frågan kommer upp igen på regionfullmäktige nu i september. Vi hoppas att det nya styret visar samma goda vilja att
göra rätt vägval för klimatet.

Heidi-Maria Wallinder, regionråd för Vänsterpartiet

Felicia Granath, regionråd för Vänsterpartiet
Pratima Åslund, ledamot i kollektivtrafiknämnden för
Vänsterpartiet

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter